qilmi ludditte

  • Qafár afa

    MP3

    mucaadara lem : Acmad Saalic Qali Amoggacsa : Saqid Qali Saqid

    qunxah yan kufri kak yaanam kaxxa kufri fan sinam beyah yan kufri , usuk kulli danbbiy qhuraan kee sunnal kufril muggaqsimeh iyya, usuk kaxxa kufrih innah diinik sinam mayayyaaqa , laakin danbik nabah yan danbi kinni usuk

Mu tummabul nee yanfaqeh