Qunxa kufrii kee kay nowqitte

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

qunxah yan kufri kak yaanam kaxxa kufri fan sinam beyah yan kufri , usuk kulli danbbiy qhuraan kee sunnal kufril muggaqsimeh iyya, usuk kaxxa kufrih innah diinik sinam mayayyaaqa , laakin danbik nabah yan danbi kinni usuk

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub