kaxxa kufrii kee kay nowqitte

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

naba kufri kak yaanam yallal amine waanamaay imaanak saduh ennattam abaanama , usuk num islam diinik yayyaqeeh , girah addal kaa waarisa, tam kufri mango qaynatah yan

Mu tummabul nee yanfaqeh