Ux weeloosiyya

Qhabri ziyaaraanam yallih farmoytih sunna kinni ,is affara weelol currumta: abaanam xinhtah tan ziyaaraay, bidqah tan ziyaaraay, shirkik tan ziyaaraa kee maqsiyatah tan ziyaaraay abaanam xeqe sinni kinni.

ku tummabul nee yanfaqeh