Qhabri ziyaaran waqdi sunnah taniimi

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

qhabri ziyaarah yan num iyyam faxximtam kee abam faxximtah taniimik tanim: too ziyaarat akeera kassit yascubem faxximtaah,yallih farmoti qhabri ziyaara waq axcuk yenem iyyam faxximta.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub