sharqil duddah tan rukyah nowqitte

Ux weeloosiyya

Daylah abaanam duddah tan rukyat yabta mucaadarayay qafar afat tani, tama mucaadara baxxaqissam nabi sunnal temeete rukyaa kee tet elle aban gurra kinni.

Mu tummabul nee yanfaqeh