Diikooka wagsissa cukmitte

Ux weeloosiyya

Diikooka wagsissa cukmitte
shek tama mucaadaral edde yaabam diiko bagul aboonu dude sinnim kee dudda taniimiiy , abaanam waajibih kak tanim kinni.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub