salat kitaabay ibnu baaz bicse

Ux weeloosiyya

"tama kitab edde yaabam salat elle aban gurritte kinni axcih: kaqayl
ooy , wadooy , tayammum kee salat elle
K
aadu kaat xakabuh tanim :
Ackaam kitaabak Qabdul
-
qaziiz Daawuud , rabe sahdaytih rubsuusiyyah feerayse
qasiiri ,aban gurrittet yaaba"

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub