Thiên Sứ ﷺ Hành Lễ Salah Như Thế Nào ?

Giới thiệu chung

Lần xuất bản chính thức về quyển sách "Thiên Sứ ﷺ Hành Lễ Salah Như Thế Nào ?" của cố học giả Imam Ibnu Baaz - cầu xin Allah thương xót ông - diễn giải sơ lược cách thức hành lễ mà Thiên Sứ ﷺ đã hành lễ trước đây từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này