num migaq isi yabiddilem maay dudda ?

qilmi ludditte:

Ux weeloosiyya

tamah num isi migaq yabiddileeh isi abba akke sinni abba loowitam maay dudda axcuk esseren esserol shek macammad cusen abe gacsa kinni.

Mu tummabul nee yanfaqeh