num migaq isi yabiddilem maay dudda ?

Ux weeloosiyya

tamah num isi migaq yabiddileeh isi abba akke sinni abba loowitam maay dudda axcuk esseren esserol shek macammad cusen abe gacsa kinni.

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh