sayyo kee labha sittannah edde tan buttat aadiyem yoh dudda

Ux weeloosiyya

sinam ittat ruubaanaah dirab meekisaanam maa cukmi leeh essroh gacsa.

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh