sayyo kee labha sittannah edde tan buttat aadiyem yoh dudda

Ux weeloosiyya

sinam ittat ruubaanaah dirab meekisaanam maa cukmi leeh essroh gacsa.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub

qilmi ludditte: