labha gabat cagolta haytaamih cukmi

Ux weeloosiyya

tamah labha bilqa axcuk gabat cagolta haanam maa cukmi leeh axcuk esseren esserol shek macammad cusen abe gacsa kinni.

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh