Tafsiir suurat luqhmaan (19-28)

Tafsiir suurat luqhmaan (19-28)

Ux weeloosiyya

suurat luqhmaan tafsiiriy qafar afat yanik farey hattoh exxay 19hattoh aayataak 28hattoh aayat fanah yani kinni.

Mu tummabul nee yanfaqeh