" yallaksa degelti mayanaay dubuk yaniih agleyta ali, reeda leeh, fayla le, kulli kinniimil duddale" iyyan maxco.

" yallaksa degelti mayanaay dubuk yaniih agleyta ali, reeda leeh, fayla le, kulli kinniimil duddale" iyyan maxco.

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak inik hattoh darsi kinni tamah.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub