"yalli saytuniih naba rabbiy faylale" iyyan maxco.

"yalli saytuniih naba rabbiy faylale" iyyan maxco.

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak nammay hattoh darsi kinni tamah.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub