Naharsi saffit salaataanama

Naharsi saffit salaataanama

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak labaatan hattoh darsi kinni tamah.

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh