Mokkorime num yablen waqdi aban doqa -33

Mokkorime num yablen waqdi aban doqa -33

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak soddom kee sidoc hattoh darsi kinni tamah.

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh