Mattacayyo -37

Mattacayyo -37

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak soddom kee malcin hattoh darsi kinni tamah.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub