yallak meysih weeqaanam kee jihaadah aban dacayri -51

yallak meysih weeqaanam kee jihaadah aban dacayri -51

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak kontom kee inik hattoh darsi kinni tamah.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub