mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

qilmi ludditte:

Ux weeloosiyya

30-soddomhaytoh,cadiisi arbaqiinik,tacadiis edde yaabam yaalli numul fardi-abem kee kaa akak waasiyeh yaniimih baxxaqisiyya: num Yalli fardi kaal abem yalli-elle-iyyennal abam kee yalli kaak maabina-iyyeemik yaxxeexem waajibi tonnah tacadiis yalli-isinaqoosah lehyan racmattaa kee kaymuxxo baxxaqisa.

ku tummabul nee yanfaqeh