num Yalli fardi kaal abem yalli-elle-iyyennal abaama, yalli kaak maabina-iyyeemik yaxxeexeemi

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

30-soddomhaytoh,cadiisi arbaqiinik,tacadiis edde yaabam yaalli numul fardi-abem kee kaa akak waasiyeh yaniimih baxxaqisiyya: num Yalli fardi kaal abem yalli-elle-iyyennal abam kee yalli kaak maabina-iyyeemik yaxxeexem waajibi tonnah tacadiis yalli-isinaqoosah lehyan racmattaa kee kaymuxxo baxxaqisa.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub

qilmi ludditte: