Gidbaabini doqa -11

Amoggacsa: Idriis Siraaj Qabdallaah

Raceenaani:

Ux weeloosiyya

tah qafar afat tanbulle kutbeh adda^fakni kak yekkeh yan " muslimti manol yaaxigeenim faxximtaah abaanam faxximta doqaaqi " kinni.

ku tummabul nee yanfaqeh