Qhuran kawisan waqdi aban sujuudu( sujuud attilaawa) -19

Qhuran kawisan waqdi aban sujuudu( sujuud attilaawa) -19

Ux weeloosiyya

tah qafar afat tanbulle kutbeh adda^fakni kak yekkeh yan " muslimti manol yaaxigeenim faxximtaah abaanam faxximta doqaaqi " kinni.

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh