Qhuran kawisan waqdi aban sujuudu( sujuud attilaawa) -19

Amoggacsa: Idriis Siraaj Qabdallaah

Raceenaani:

Ux weeloosiyya

tah qafar afat tanbulle kutbeh adda^fakni kak yekkeh yan " muslimti manol yaaxigeenim faxximtaah abaanam faxximta doqaaqi " kinni.

ku tummabul nee yanfaqeh