tafsiir suurat al maa-ida (017 - 023)

tafsiir suurat al maa-ida (017 - 023)

Ux weeloosiyya

suuratul maa-idah tafsiiriy qafar afat yanik 17hattoh aaytaak 23hattoh aayat fanah yani kinni.

Mu tummabul nee yanfaqeh