Jumqattah ayroh muxxoo kee jumqattah salaatih cokmi

Ux weeloosiyya

Jumqattah salaatih cokmii kee muxxoo yaaba cadiisi.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub

qilmi ludditte: