Jumqattah ayroh muxxoo kee jumqattah salaatih cokmi

Ux weeloosiyya

Jumqattah salaatih cokmii kee muxxoo yaaba cadiisi.

Mu tummabul nee yanfaqeh