УБЕЖДЕНИЕТО НА ЕХЛЮ СУННЕТ УЕЛ ДЖЕМААТ

Author :

Translation:

Sources:

Categories:

Description

Заради важността на темата, в която ще говорим, и заради многобройните мнения на хората, породени от прищявки и незнание, сметнах за важно да напиша съкратен труд за нашето убеждение, убеждението на Ехлю суннет уел джемаат, а то е:
Вярата в Аллах, меляикетата, книгите, пратениците, Съдния ден и съдбата с доброто и лошото в нея.
Моля Всевишния Аллах да стори това дело да бъде искрено за Него, печелейки Неговото задоволство и да бъде от полза за Неговите раби.
Мухаммед ибн Салих ел-Усеймин

feedback