หลักความเชื่อมุสลิมตามแนวการอธิบายของอะฮฺลุส สุนนะฮฺ วัล ญะมาอะฮฺ

คำอธิบาย

หนังสือที่อธิบายถึงหลักความเชื่อของอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ที่ครอบคลุมหลักศรัทธาทั้งหกประการ คือการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ต่อมะลาอิกะฮฺ ต่อคัมภีร์ ต่อศาสนทูต ต่อวันกิยามะฮฺ และต่อกฎสภาวการณ์ของอัลลอฮฺ เพียบพร้อมด้วยหลักฐานจากอัลกุรอานและหะดีษ โดยอาศัยการเรียบเรียงอย่างกระชับรัดกุมและง่ายต่อการทำความเข้าใจ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล