Mako yini seli Duwuawu keTiokoya (Istikira)

Nienfoli suruman

Yinbla, Mako yini seli keTiokoya(Istikira), Istikara duwau koro.

Anw makobe i ka hakili nan na