Dimi Ani Akolo low

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Yinbila, Dimi lagnini, Dimi kilan yorow, Dimi Noniyaw, Dimi Sababuyaw,iyere be Ika Dimi furake Tioko di, Fin Miniw ye allah kira dimi

Anw makobe i ka hakili nan na