Dimi Ani Akolo low

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Yinbila, Dimi lagnini, Dimi kilan yorow, Dimi Noniyaw, Dimi Sababuyaw,iyere be Ika Dimi furake Tioko di, Fin Miniw ye allah kira dimi

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma

Walandaw kilayoro: