Nionkon Deme Niuma ya Ni allah Niensira ya kan

Nienfoli suruman

Yinbila, Nionkon Deme Niuma ya Ni allah Niensira ya kan Layini, Lachuli Allah kelen Bakatiya kan Ani silamew ka kelenya kan , Nionkon Deme Niuma ya Ni allah Niensira ya kan Toli kolo low, kuma Labanw.

Anw makobe i ka hakili nan na