Internet - mač sa dvije oštrice

Opis

Opomena daijama na mogućnost dawe putem savremenih sredstava, te kako da pozivamo a ne rastjerujemo?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje