Tumačenje sure El-’Alek

Opis

Kratki komentar na suru El-’Alek (Zakvačak), sure u kojoj se nalaze prvi ajeti koji su objavljeni Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, te pomen nekoliko koristi i propisa koji se mogu uzeti iz sure.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu