Dobra strana interneta

Opis

Saznajte u ovom audio klipu na koji način iskoristiti blagodat interneta, te kako izbjeći da ta blagodat bude jedan od puteva ka griješenju.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: