Dobra strana interneta

Opis

Saznajte u ovom audio klipu na koji način iskoristiti blagodat interneta, te kako izbjeći da ta blagodat bude jedan od puteva ka griješenju.

Download

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje