گفتگویی آرام با دوست شیعه ام

نویسنده : عمر الشمری

شرح

کتابی که پیش روی شما قرار دارد گفتگویی فکری و مناظره‏ای عقلی و منطقی است که به صورت سؤالهای عقلی و استدلال منطقی؛ طرح شده و بنده قبل از هر چیز به منظور رضای پروردگار، سپس بهره‏وری و استفاده برادران مسلمانم، اعم از شیعه و سنی

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: