شیعه و تصحیح - جدال بین شیعه و تشیع

نویسنده : موسی الموسوی

شرح

اين كتاب ندائي است كه ايمان مطلق به خداوند، و رسالت جاويدان اسلام و قدرت مسلمانان و كرامت انساني را بر مي انگيزد ندائي است كه بسوي طُرق اصلاحي بزرگ در راه پايان دادن به اختلافات طائفي ميان شيعه و فرقه هاي اسلامي ديگر تا قيام ساعت ميخواند. فريادي است خدائي جهت بيدار سازي شيعه از خواب عميق هزار و دويست ساله خويش، اين ندا داستان تلخ جدال مسلمانان را تا به امروز از بُن ميكند، اين رساله فرياد عقل و ايمان است تا شيعه از خود بدر آيد و غبار خمودي سالها انزوا را از خود براند و با انقلاب بيدرنگ خود آن رهبريت هاي مذهبي را كه باعث اين تخلف بزرگ در زندگاني ديني فكري و اجتماعي وي شده اند بدور ريزد،

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه