استقبال شهر رمضان

استقبال شهر رمضان

مرور:

شرح

"اهل تجارت در فرصت های تجاری تمام امکانات خود را بکار ميگيرند و به تجارت ميپردازند تا به بالاترين سود ممکن درست يابند، مسلمانان نيز با انواع عبادتها به پيشواز ماه مبارک رمضان ميروند
مثلا در ماه شعبان بسيار روزه ميگيرند تا براي رمضان آمادگی بيشتري پيدا کنند وخالصانه توبه ميکنند. ميکوشند تا از بار گناهان رهايی يابند، حق ديگران را ادا کنند و با بخشش و آشتى به استقبال اين ماه ميروند تا شايسته آمرزش الهی گردند."

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه