Firo simoore (098) Al-bayyinah

Firo simoore (098) Al-bayyinah

tajre rabbere

Ndee winndannde ɗoo ko firo simoore
(Al-bayyinah) e ɗemngal Pulaar.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello
jiiki ma no himmi amen