djibinnande nulaadho sallallahou alayhi wa sallam ha adi yo bhe nele

djibinnande nulaadho sallallahou alayhi wa sallam ha adi yo bhe nele

tajre rabbere

iwdi nelaadho muhammad. saayi ka nelladho muhammad djibinaa. sonnaabhe muyninbhe nelaadho sallallahou alayhi wa sallam. ghissa bahiiraa.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello

pecce gande: