djibinnande nulaadho sallallahou alayhi wa sallam ha adi yo bhe nele

djibinnande nulaadho sallallahou alayhi wa sallam ha adi yo bhe nele

pecce gande:

tajre rabbere

iwdi nelaadho muhammad. saayi ka nelladho muhammad djibinaa. sonnaabhe muyninbhe nelaadho sallallahou alayhi wa sallam. ghissa bahiiraa.

jiiki ma no himmi amen