Válaszok a nem-muszlimok gyakori kérdéseire

Szerző :

Fordítás:

Áttekintés:

A kiadó:

Leírás

Az iszlám üzenetét közvetítve egy nem-muszlimhoz, általában nem elég csupán az iszlám pozitív természetét kihangsúlyozni. A legtöbb nem-muszlim azért nincs meggyőződve az iszlám igazságáról, mert a tudatalattijukban van néhány kérdésük az iszlámmal kapcsolatban, amelyekre soha nem kaptak választ. Az iszlámmal kapcsolatos kérdések minden korban különböznek. Az itt található kérdések a mai korra alapozódnak és minden kérdés megalapozott választ kap.

Download
Hozzászólás küldése a Webmesternek

Detailed Description

Válaszok a nem-muszlimok gyakori kérdéseire

A dáwa kötelesség

A legtöbb muszlim tudja, hogy az iszlám univerzális vallás, amely az egész emberiség számára küldetett le. A Magasztos Allah, az egész univerzum Ura, a muszlimokra az a feladatot bízta, hogy közvetítsék az Üzenetét az egész emberiség számára. De nem, a legtöbb muszlim ma érzéketlen e kötelessége iránt. Míg elfogadjuk magunk számára, hogy az iszlám a legjobb életmód, legtöbben közülünk nem akarjuk megosztani ezt a tudást azokkal, akikhez az üzenet még nem érkezett el.

Az arab dáwa szó hívást vagy meghívást jelent. Az iszlám kontextusában az iszlám hirdetéséért tett erőfeszítést jelenti.

A Dicsőséges Korán azt mondja:

„...És ki bűnösebb annál, mint az, aki elrejt egy nála lévő tanúságot, amit Allah-tól kapott? Allah nem figyelmetlen azzal szemben, amit ti tesztek." [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 2:140]

A leggyakoribb kérdések

Az iszlám üzenetének átadása során a párbeszéd és a vita elkerülhetetlen. A Dicsőséges Korán azt mondja:

„Szólíts fel Urad Útjára bölcsességgel és szép intéssel! És a legszebb módon vitázz velük!" [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 16:125]

Az iszlám üzenetét közvetítve egy nem-muszlimhoz, általában nem elég csupán az iszlám pozitív természetét kihangsúlyozni. A legtöbb nem-muszlim azért nincs meggyőződve az iszlám igazságáról, mert a tudatalattijukban van néhány kérdésük az iszlámmal kapcsolatban, amelyekre soha nem kaptak választ.

Lehetséges, hogy egyetértenek az iszlám pozitív természetével kapcsolatos állításaiddal. De ugyanezzel a sóhajtással elmondják azt is, hogy: „De ti ugyanazok a muszlimok vagytok, akik több nőt vehetnek feleségül. Ugyanazok, akik a nőket elnyomják és rájuk kényszerítik a kendőt. Ti vagytok a fundamentalisták, stb."

Én a magam részéről jobban szeretem megkérdezni a nem-muszlimokat, bármilyen kevés is legyen a tudásuk, akár helyes, vagy helytelen, bármilyen forrásból származik, hogy mit éreznek rossznak az iszlámban. Bátorítom őket, hogy legyenek őszinték és nyíltak, és meggyőzöm őket, hogy el tudom fogadni a kritikát az iszlámmal kapcsolatban.

A logikus válaszok meggyőzhetik a többséget

Az iszlámmal kapcsolatos leggyakrabb kérdésekre ésszerű és logikus válaszokat lehet adni. A nem-muszlimok többségét meggyőzik ezek a válaszok. Ha egy muszlim megtanulja, vagy egyszerűen emlékszik ezekre a válaszokra, in sha Allah sikeres lesz, ha nem is a nem-muszlimok meggyőzésében az iszlám teljes igazáról, de legalább abban, hogy megszünteti az előítéleteket az iszlámmal kapcsolatban, és semlegesíti a nem-muszlimok negatív gondolatait a muszlimokkal és az iszlámmal kapcsolatban. Lehetséges hogy nagyon kevés nem-muszlimnak ellenérveik lesznek majd a válaszokhoz, amelyhez további információra lesz szükség.

Előítéletek a média miatt

A legáltalánosabb előítéletek az iszlámmal kapcsolatban azért keletkeznek a nem-muszlimok többségének gondolataiban, mert folyamatosan hamis információval bombázzák őket az iszlámmal kapcsolatban. A nemzetközi média legfőképpen nyugati ellenőrzés alatt van, akár nemzetközi szatellit csatornákról, rádióállomásokról, újságokról, magazinokról, vagy könyvekről van szó. Az internet nemrég vált hatalmas információközlővé. Bár ezt nem ellenőrzi senki, az ember nagyszámú negatív propagandát talál az interneten az iszlámról. Természetesen muszlimok is használják ezt az eszközt az iszlám és a muszlim helyes képének bemutatására, de sokkal az iszlámellenes propaganda mögött maradnak. Remélem, a muszlimok erőfeszítései csak gyarapodnak, és tovább fejlődnek.

Az előítéletek változnak az idővel

Az iszlámmal kapcsolatos kérdések minden korban különböznek. Az itt található kérdések a mai korra alapozódnak. Évtizedekkel ezelőtt más kérdések voltak, és évtizedekkel később is mások lehetnek, attól függően, hogy hogyan mutatja be a média az iszlámot.

Az előítéletek egyformák az egész világon

Beszéltem emberekkel a világ különböző részeiről, és azt találtam, hogy az általános kérdések az iszlámmal kapcsolatban mindenhol ugyanazok. Van néhány kérdés, amely a helytől, a környezettől és a kultúrától függ. Például Amerikában egy általános kérdés az, hogy „Miért tiltja az iszlám a kamatszedést és a kamatkiadást?"

Az olyan nem-muszlimok előítéletei, akik tanultak az iszlámról

Sok olyan nem-muszlim van, akik tanultak az iszlámról. A legtöbben csak olyan könyveket olvastak, amelyeket részrehajló iszlámellenes kritikával írták. Például azt mondják, hogy találtak ellentmondásokat a Koránban, vagy azt állítják, hogy a Korán nem tudományos, stb. Van ezekre az olyan nem-muszlimok előítéleteire is válasz-csomag, akik nem jó forrásból tanulták az iszlámot. A Válaszok az olyan nem-muszlimok gyakori kérdéseire, akiknek van némi tudásuk az iszlámról című könyvemben szerepelnek a válaszok ezekre a kérdésekre is.

Poligámia

Kérdés:

Miért megengedett a férfinak, hogy több mint egy felesége legyen? Miért megengedett a poligámia az iszlámban?

Válasz:

A poligámia meghatározása

A poligámia egy olyan házassági rendszer, amelyben egy embernek több házastársa van. A poligámia kétféle lehet. Egyik a poliginia, vagy többnejűség, amikor egy férfi vesz feleségül több nőt, és a másik a poliandria, amikor egy nő megy feleségül több férfihoz. Az iszlámban a többnejűség megengedett; míg a poliandria teljesen tilalmas.

Az eredeti kérdéshez visszatérve: „Miért is engedélyezett egy férfinak, hogy több nőt vegyen feleségül?ˮ

A Korán az egyetlen olyan vallásos szöveg a világon, amely azt mondja, hogy „vegyél el csak egyet".

A Korán az egyetlen olyan vallásos könyv a földön, amely tartalmazza azt a mondatot, hogy „vegyél el csak egyet". Nincs másik vallási könyv a világon, amely arra tanítja a férfiakat, hogy csak egy feleséget vegyenek. Egy másik vallási iratban, akár a Védák, a Mahabharat, a Gíta, a Talmud vagy a Biblia, nem korlátozza a feleségek számát. E könyvek szerint egy férfi annyi feleséget vehet el, amennyit csak akar. Csak később történt, hogy a hindu papok és a keresztény egyház lecsökkentette a feleségek számát egyre.

Az írásaik szerint sok hindu vallásos személyiségnek volt több felesége. Dasrat királynak, Rama édesapjának több mint egy felesége volt. Krisnának is több felesége volt.

A korai keresztényeknek meg volt engedve, hogy annyi feleséget vegyenek, amennyit csak akarnak, mivel a Biblia nem korlátozza a feleségek számát. Csak néhány száz évvel ezelőtt korlátozta az Egyház a feleségek számát egyre.

A többnejűség megengedett a zsidó vallásban. A talmudi törvények szerint Ábrahámnak három felesége volt, Salamonnak pedig több száz. A többnejűség gyakorlata folytatódott Gersom ben Jehuda rabbi idejéig (Kr. u. 960-tól Kr. u. 1030-ig), aki kiadott egy ediktumot ellene. A muszlim országokban élő szefárd zsidó közösségek egészen az 1950-es évekig gyakorolták, amikor az izraeli Rabbi-tanács törvényben betiltotta egynél több nő feleségül vételét.

(*Érdekes megjegyzés: Az 1975-ös indiai népszámlálás szerint a hindukra jellemzőbb a többnejűség, mint a muszlimokra. A Nők helyzete az iszlámban – bizottság 1975-ben kiadott riportja a 66. és 67. oldalon beszámol arról, hogy a többnejű házasságok százaléka az 1951-es és az 1961-es évek között 5.06% volt a hinduk között és csak 4.31% a muszlimok között. Az indiai törvények szerint csak a muszlim férfiaknak megengedett egynél több feleséget elvenni. A nem-muszlimoknak Indiában tilos több mint egy feleséget elvenni. Annak ellenére, hogy illegális, a hinduknak több feleségük van, mint a muszlimoknak. Korábban nem volt korlátozás a hindu férfiak számára sem a feleségek számát illetően. Csak 1954-ben történt, hogy a Hindu Házasságtörvényt meghozták, és ezzel tilalmassá vált a hinduk számára egynél több nő feleségül vétele. Jelenleg az India Törvény korlátozza a hindu férfiakat abban, hogy egynél több feleséget vegyenek, nem a hindu írások.)

Elemezzük most, miért engedi meg az iszlám a férfinak, hogy több felesége legyen.

A Korán megengedi a korlátozott többnejűséget.

Ahogy korábban említettem, a Korán az egyetlen olyan vallási könyv a világon, amely azt mondja: „egyet vegyél el". A szövegkörnyezet a Nisza szúra következő versében található a Dicsőséges Koránban:

(...) vegyétek feleségül azokat – az asszonyok közül – akik tetszenek nektek, kettesével, hármasával, négyesével! Ám ha attól féltek, hogy nem tudtok igazságosak lenni [egyszerre többhöz], akkor [vegyetek feleségül] csak egyet(...)" [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 4:3]

A Korán kinyilatkoztatása előtt nem volt felső határa a többnejűségnek, és sok férfi gyűjtögette a feleségeket, volt, akinek több száz volt. Az iszlám a felső határt négy feleségben határozta meg. Az iszlám megengedi a férfinak, hogy elvegyen kettő, három, vagy négy feleséget, de csakis azzal a feltétellel, ha igazságosan bánik velük. Ugyanebben a fejezetben, vagyis a Nisza szúrában a 129. versben azt mondja:

„Ti nem lesztek képesek arra, hogy igazságosak legyetek az asszonyokkal(…)" [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 4:129]

Ezért a többnejűség nem szabály, hanem kivétel. Sokan hiszik azt, hogy a muszlim férfinak kötelező több feleséget vennie.

Az iszlámban öt kategóriára oszthatók a tettek aszerint, hogy mennyire helyes őket megtenni:

(i) Fardh, vagyis kötelező.

(ii) Musztahab, vagyis ajánlott, kedvelt.

(iii) Mubah, vagyis engedélyezett.

(iv) Makruh, vagyis nem javasolt, vagy nem kedvelt,

(v) Haram , vagyis tiltott vagy tilos.

A többnejűség a középső kategóriába sorolható, tehát megengedett. Nem lehet azt mondani, hogy egy olyan muszlim, akinek kettő, három vagy négy felesége van, jobb muszlim, mint akinek csak egy felesége van.

A nők átlagéletkora hosszabb, mint a férfiaké

Természettől adódóan a férfiak és a nők körülbelül egyforma számban születnek. A lánygyermeknek erősebb az immunrendszere, mint a fiúgyermeknek. A lánygyermek könnyebben meg tud küzdeni a vírusokkal és a betegségekkel, mint a fiúgyermek. Emiatt a kisgyermekkorban már nagyobb a halálozás a fiúk között a lányokhoz képest.

A háborúk idején több férfi hal meg, mint nő. Több férfi hal meg balesetekben és járványokban, mint férfi. A nők átlagéletkora is hosszabb, mint a férfiaké, és az özvegyasszonyok száma minden időben több volt az özvegyemberekénél.

Indiában nagyobb a férfiak száma a lány magzatok elhajtása és a lánygyermekek meggyilkolása miatt

India egyike azon országoknak, szomszédos országaival egyetemben, ahol a női lakosság kevesebb, mint a férfi lakosság. Ennek az oka Indiában a lánygyermekek meggyilkolásában keresendő, és abban a tényben, hogy több mint egymillió lánymagzatot hajtanak el minden évben ebben azt követően, hogy kiderült, hogy lányok. Ha ez a szörnyű gyakorlat megszűnne, Indiában is több lenne a nő, mint a férfi.

A világ női lakossága több mint a férfi lakosság

Az Egyesült Államokban a nők 7.8 millióval vannak többen, mint a férfiak. Csak New Yorkban egymillióval több nő él, mint férfi, és a New-Yorki férfi lakosság egyharmada homoszexuális, vagyis szodomita. Az egész Egyesült Államokban több mint huszonötmillió homoszexuális él. Ez azt jelenti, hogy ezek a férfiak nem fognak nőkkel összeházasodni. Nagy-Britanniában négymillióval több a nők száma a férfiakénál. Németországban ötmillióval több a nő a férfiakkal összehasonlítva. Isten tudja csak, hogy hány millióval több nő él a világban a férfiakhoz képest.

Minden férfit arra korlátozni, hogy csak egy felesége lehet, nem életszerű gyakorlati megoldás

Ha minden egyes férfi csak egyetlen nőt vehetne feleségül, akkor még mindig több mint harmincmillió nő lenne egyedül az Egyesült Államokban, akik nem tudnának férjhez menni (beleszámolva, hogy Amerikában huszonötmillió homoszexuális van). Több mint négy millió nő Nagy-Britanniában, ötmillió nő Németországban, és kilencmillió nő Oroszországban nem tudna találni férjet.

Tegyük fel, hogy a húgom lenne az egyik egyedülálló nő, aki Amerikában él, vagy tegyük fel, a te húgod lenne az egyik amerikai egyedülálló nő. Két lehetséges megoldás van a számára. Az egyik, hogy hozzámegy egy férfihoz, akinek már van felesége, vagy pedig 'köztulajdonná' válik. Nincs más lehetőség. Minden erkölcsös ember az elsőt választaná.

A legtöbb nő nem szeretné megosztani a férjét más nőkkel. De az iszlámban amikor a helyzet igazán szükségessé teszi, a muszlim nők hittől indítottan el tudnak fogadni egy kis személyes veszteséget, hogy megelőzzenek egy nagyobb veszteséget, ami az, hogy muszlim testvéreiket hagynák 'köztulajdonná' válni.

Hozzámenni egy házas emberhez jobb, mint 'köztulajdonná' válni

A nyugati társadalomban általános, hogy egy férfinak szeretői és/vagy több házasságon kívüli kapcsolata van, amely esetben a nő élete szerencsétlen és védtelen. Ugyanez a társadalom azonban nem tudja elfogadni, hogy egy férfinak több mint egy felesége legyen, amelyben a nők megőrzik tiszteletreméltó helyzetüket a társadalomban és védelmet kapnak az életükben.

Tehát a két lehetőség, ami egy nő előtt áll, aki nem talált férjet, hogy hozzámenjen egy házasemberhez, vagy, hogy 'köztulajdon' váljon belőle. Az iszlám a nőnek méltó helyet kíván adni, ezért megengedi az első lehetőséget, és megtiltja a másodikat.

Van több más ok is, amiért az iszlám megengedi a korlátozott többnejűséget, de a fő ok a nők erkölcseinek védelme.

Poliandria

Kérdés:

Ha az iszlám megengedi a férfinak, hogy több felesége legyen, miért nem engedi meg a nőnek, hogy több férje legyen?

Válasz:

Sokan, köztük sok muszlim, a logikát kérdőjelezik meg abban, hogy a muszlim férfiaknak lehet több házastársuk, a nők viszont meg vannak fosztva e 'jogtól'.

Engedjétek meg nekem, hogy hangsúlyozzam: az iszlám társadalom alapja az igazság és az igazságosság. Allah a férfiakat és a nőket egyenlőnek teremtette, de különböző képességekkel és feladatokkal. A férfiak és a nők különböznek fiziológiailag és pszichológiailag. Szerepük és feladataik különböznek. A férfiak és a nők egyenlők az iszlámban, de nem egyformák.

A Nisza szúra, vagyis a 4. fejezet 22. versétől a 24. versig ad egy felsorolást azokról a nőkről, akiket egy muszlim férfi nem vehet feleségül. Ezen felül a Nisza szúra, vagyis 4. fejezet 24. verse megemlíti:

„És (tilalmasak) a tisztességes férjes asszonyok (...)" [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 4:24]

A következő pontok felsorolják az okokat, hogy miért tilos a poliandria az iszlámban.

1. Ha egy férfinak több mint egy felesége van, az ebből a házasságból született gyerek szülei könnyen azonosíthatóak. Mind az apát, mind az anyát könnyen be lehet azonosítani. Ha azonban egy nő megy hozzá több férfihoz, akkor az ebből a házasságból született gyereknek csak az anyját lehet tudni, az apját nem. Az iszlám nagy fontosságot tulajdonít mindkét szülő beazonosításának, az anyáénak és az apáénak is. A pszichológusok közölték, hogy az olyan gyerekek, akik nem tudják, kik a szüleik, vagy csak az apjuk, traumás helyzetben vannak, és mentális zavarok alakulnak ki náluk. Gyakran boldogtalan gyerekkoruk van. Emiatt van, hogy a prostituáltak gyerekeinek nincs egészséges gyerekkoruk. Ha egy ilyen házasságban született gyerek iskolába kerül, és az anyát megkérdezik az apa nevéről, két vagy több nevet fog mondani! Tisztában vagyok vele, hogy a tudomány haladása lehetővé tette, hogy az apa személyét beazonosítsák a genetikai vizsgálat segítségével. Tehát ez a pont, ami a múltban érvényes volt, lehet, hogy a jelenben már nem érvényes.

2. A férfi jobban hajlik természetétől fogva a poligámiára, mint a nő.

3. Biológiailag egyszerűbb egy férfinak teljesíteni férjként a feladatát azzal együtt, hogy több felesége van. Egy nő hasonló helyzetben, ha több férje lenne, nem találná lehetségesnek, hogy teljesítse kötelességeit feleségként. A nő a menstruációs ciklusa alatt különböző pszichológiai és fiziológiás változáson megy keresztül, ami szintén megnehezíti a feladatait.

4. A nő, akinek több férje van, több férfivel lesz szexuális kapcsolata, és ezért nagyobb eséllyel kaphat el szexuális úton terjedő betegségeket és adhatja tovább a férjének, még akkor is, ha semelyiküknek nincs házasságon kívüli szexuális partnere. Nem ez a helyzet akkor, ha egy férfinak van több felesége, és senkinek nincs házasságon kívüli kapcsolata.

A fenti okokat az ember könnyen elismeri. Valószínűleg még sokkal több ok van, ami miatt Allah, végtelen Bölcsességével megtiltotta a poliandriát.

Hidzáb a nők számára

Kérdés:

Az iszlám miért alacsonyítja le a nőket azzal, hogy fátyol mögé kényszeríti őket?

Válasz:

A nők helyzete az iszlámban gyakran célpontja a szekuláris média támadásainak. A hidzsáb, vagy a muszlim női ruha sokak szerint a nő iszlám törvénynek való alávetettségének szimbóluma. Mielőtt elemeznénk a vallásilag előírt hidzsáb céljait, tanulmányozzuk egy kicsit a nők helyzetét az iszlám előtti társadalmakban.

A múltban a nőket lenézték és a kéj eszközeinek tekintették őket, mint használati tárgyakat

A történelem példái bőségesen illusztrálják a tényt, hogy a nők helyzete a korai társadalmakban annyira alacsony volt, hogy az alapvető emberi jogokat is megtagadták tőlük.

a. Babiloni civilizáció

A babiloni törvények a nőket lenézték és megfosztották jogaiktól. Ha egy férfi megölt egy nőt, ahelyett, hogy megbüntették volna, a feleségét ölték meg.

b. Görög civilizáció

A görög civilizációt tekintik a legdicsőségesebbnek az összes ókori civilizáció közül. E nagyon 'dicsőséges' rendszerben a nőket megfosztották minden joguktól és lenézték őket. A görög mitológiában egy 'elképzelt nő', Pandora a gyökere minden, emberekkel történő szerencsétlenségnek. A görögök a nőket alsóbbrendű embereknek tekintették, alacsonyabb rendűnek a férfiaknál. Bár a nők tisztasága értékes volt, és nagy becsben tartották a szűzlányokat, a görögöket később magával ragadta egójuk és a szexuális perverziók népszerűek lettek. A prostitúció általános gyakorlatnak számított a görög társadalom minden rétegében.

c. Római civilizáció

Amikor a római civilizáció 'dicsőségének' zenitjén tartott, a férfinak ahhoz is joga volt, hogy elvegye felesége életét. A prostitúció és a meztelenség általános volt a rómaiak körében.

d. Egyiptomi civilizáció

Az egyiptomiak a nőt gonosznak, az ördög jelének tekintették.

e. Az iszlám előtti Arábia

Mielőtt az iszlám elterjedt Arábiában, az arabok lenézték a nőket, és amikor egy leánygyermek született, élve eltemették.

Az iszlám felemelte a nőket, egyenlőséget adott nekik, és azt várja el tőlük, hogy fenntartsák státuszukat.

Az iszlám felemelte a nők státuszát és megadta nekik az őket megillető jogokat 1400 évvel ezelőtt. Az iszlám azt várja el a nőktől, hogy fenntartsák ezt a jogot.

Hidzsáb a férfiaknak

Az emberek általában a nőkkel kapcsolatban beszélnek hidzsábról. Azonban a Dicsőséges Koránban Allah előbb említi a férfiak hidzsábját, és csak utána a nőkét. A Korán ezt a Núr szúrában említi:

„Mondd a hívő férfiaknak, hogy süssék le tekintetüket és őrizzék a szemérmüket. Ez tisztább a számukra. Allah-nak tudása van arról, hogy ti mit tesztek." [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 24:30]

Abban a pillanatba, amikor egy férfi egy nőre tekint és bármilyen tiszteletlen vagy szégyentelen gondolat jut az eszébe, le kell sütnie a tekintetét.

Hidzsáb a nők számára

A Núr szúra következő verse azt mondja:

„És mondd a hívő nőknek, hogy süssék le tekintetüket és őrizzék szemérmüket és díszeiket ne mutassák ki csak ami csak azt, ami látható! Kendőjükkel takarják el ruhakivágásukat és díszeiket ne mutassák meg csak a férjeiknek (…)" [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 24:31]

A hidzsáb hat kritériuma

A Korán és a Szunna a következő hat kritériumot határozta meg a hidzsáb viseléséhez:

a. Kiterjedés:

Az első kritérium meghatározza, hogy a test mekkora részét kell eltakarni. Ez más férfiaknál és nőknél. A férfiaknál kötelező eltakarni legalább a test köldök és térd közötti részét. A nőknél el kell takarni az egész testet, kivéve az arcot és a kezeket a csuklóig. Ha akarják, eltakarhatják ezeket a testrészeiket is. Néhány tudós ragaszkodik hozzá, hogy a kéz és az arc is a hidzsáb kötelező kiterjedésébe tartozik.

A többi öt kritérium megegyezik a férfiaknak és a nőknek.

b. A ruhák bők kell, hogy legyenek, és ne mutassák a test formáját.

c. A ruhák nem lehetnek átlátszóak, hogy valaki látná, mi van alatta.

d. A ruhák nem lehetnek annyira díszesek, hogy vonzzák az ellenkező nem tekintetét.

e. A ruhák nem hasonlíthatnak az ellenkező nem öltözékéhez.

f. A ruhák nem hasonlíthatnak a hitetlenek öltözékéhez, tehát muszlimok nem viselhetnek olyan ruhákat, amelyek a hitetlenek vagy más vallások rájuk jellemző identitása vagy jelképe lenne.

A hidzsáb viselkedés is

A teljes hidzsáb a hat kritériumon kívül egy erkölcsi viselkedést, attitűdöt és szándékot is tartalmaz. Az ember csak akkor teljesíti a hidzsáb kritériumait, ha nem csak a ruhákban felel meg a követelményeknek, hanem viselkedésben is. A ruhák hidzsábját kísérnie kell a szem hidzsábja, a szív hidzsábja, a gondolatok hidzsábja és a szándék hidzsábja. Ahogy az ember jár, beszél, viselkedik, az is mind beletartozik a viselkedés hidzsábjába.

A hidzsáb megelőzi a molesztálást

A hidzsáb nők számára való elrendelésének célját megemlíti a Korán az Al-Ahzab szúra következő verseiben:

„Ó Próféta! Mondd a feleségeidnek és a leányaidnak és a hívők feleségeinek, hogy a köntösükkel takarják be (a fejeiket, és egész testüket). Ez közelebb van ahhoz, hogy elismertessenek és ne rágalmaztassanak. Allah Megbocsátó és Könyörületes." [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 33:59]

A Korán azt mondja, hogy a hidzsáb azért lett előírva, hogy a nők erényes nőkként legyenek számon tartva, és ez megelőz sok molesztálást.

Az ikrek példája

Tegyük fel, hogy van két lánytestvér, akik ikrek, mindketten ugyanolyan szépek. Az utcán sétálnak, egyikük az iszlám hidzsáb szerint van felöltözve, tehát csak az arca és a keze látszik a csuklókig. A másik ikerlány nyugati ruhákat hord, miniszoknyát vagy sortot. A saroknál áll egy huligán vagy egy útonálló, aki csak arra vár, hogy kikezdjen egy lánnyal. Kivel fog kikezdeni? A hidzsábos lánnyal, vagy a miniszoknyással? Természetesen a miniszoknyát vagy sortot viselő lánnyal fog kikezdeni. Ezek a ruhák indirekt felhívás az ellenkező nem számára, hogy tessék, velem ki lehet kezdeni. A Korán helyesen állította, hogy a hidzsáb megvédi a nőket attól, hogy zaklatva legyenek.

Halálbüntetés az erőszaktevő számára

Az iszlám saría szerint a férfi, akit bűnösnek találnak, hogy megerőszakolt egy nőt, halálbüntetés illeti. Sokakat meglephet ez a 'durva' büntetés. Azt is mondják egyesek, hogy az iszlám egy kegyetlen, barbár vallás. Feltettem egy egyszerű kérdést nem-muszlim férfiak százainak. Tegyük fel, Isten mentsen tőle, hogy valaki megerőszakolja a feleségedet, az édesanyádat vagy a húgodat. Téged tesznek meg bíróként ennek az embernek az ügyében. Milyen büntetést fogsz rá kiszabni? Mindannyian azt mondták, hogy halálra ítélnék. Néhányan odáig mentek, hogy azt mondták, halálra kellene kínozni. Ha azt kérdezem, hogy ha valaki megerőszakolja a feleségedet vagy az édesanyádat, halálra akarod ítélni. Ha viszont ugyanezt a bűnt követik el valaki más feleségével, lányával, vagy édesanyjával, azt mondjátok, a halálbüntetés barbár. Miért a kettős mérce?

A nyugati társadalom hamisan állítja, hogy felemelte a nőket

A nyugati propaganda a nők felszabadításáról semmi más, mint a jól álcázott kizsákmányolása testének, lealacsonyítása lelkének, és megfosztása tisztességétől. A nyugati társadalom azt állítja, hogy 'felemelte' a nőt. Ellenkezőleg, éppen hogy lealacsonyította az ágyasok, szeretők és társasági pillangók szintjére, akik csupán eszközök az élvhajhászok és a selyemfiúk kezében, akik a 'művészet' és 'kultúra' színes díszletei mögé bújnak.

Az Egyesült Államokban a legmagasabb az erőszaktétel rátája

Az Amerikai Egyesült Államok állítólag az egyik legfejlettebb ország a világon. Ezen kívül ott fordul elő leggyakrabban erőszak a nők ellen, az egész világon. Egy FBI riport szerint az 1990-es évben minden nap átlag 1756 esetben történt erőszakos közösülés az Egyesült Államokban. Egy másik, későbbi riport szerint egy átlagos nap 1900 esetben történik erőszakos közösülés az Egyesült Államokban. Az évet nem említik, talán 1992 vagy 1993 volt. Az amerikaiak 'bátrabbak' lettek az évek múlásával.

Képzeljük el azt a forgatókönyvet, hogyha Amerikában az emberek betartanák a hidzsáb követelményeit. Bármikor, ha egy férfi ránéz egy nőre, és illetlen, szégyentelen gondolatok jutnak az eszébe, lesüti a szemét. Minden nő hidzsábot hord, tehát az egész teste takarva van, kivéve az arca és a keze könyékig. Mindezek után, ha egy férfi mégis megerőszakol egy nőt, halálbüntetést kap. Megkérdezem most, az erőszakok száma növekedni fog, ugyanaz marad, vagy csökkenni fog?

1. Az iszlám saría bevezetése csökkenti a nemi erőszak hányadát

Természetesen amint bevezetik az iszlám saríát, a pozitív eredmények elkerülhetetlenül megjelennek. Ha az iszlám saríát a világ bármely pontján bevezetik, akár Amerikában, akár Európában, a társadalom szabadabban fog lélegezni. A hidzsáb nem lealacsonyítja a nőt, hanem felemeli, és megőrzi méltóságát és tisztaságát.

Az iszlám karddal terjedt?

Kérdés:

Hogyan hívhatják az iszlámot a béke vallásának, ha karddal terjesztették?

Válasz:

Általános panasza néhány nem-muszlimnak, hogy az iszlámnak nem lenne ennyi követője, ha nem erőszakkal terjesztették volna el. A következő pontok rávilágítanak, hogy ahelyett, hogy karddal terjesztették volna, az iszlámban meglévő igazság, az ésszerűség és a logika volt a felelős a vallás gyors elterjedéséért.

Az iszlám jelentése: béke

Az iszlám a 'szalám' szógyökből származik, amely békét jelent. Az Allah akaratának való alávetést is jelenti. Tehát az iszlám a béke vallása, amelyet az ember úgy érhet el, hogy aláveti akaratát a Teremtő, a Magasztos Allah akaratának.

Van, hogy erőt kell alkalmazni a béke fenntartása érdekében

Nem minden emberi lénynek áll érdekében ezen a világon a béke és a harmónia fenntartása. Sokan vannak, akik bármikor megzavarnák, ha érdekük úgy kívánja. Van, hogy erőt kell alkalmazni a béke fenntartása érdekében. Pontosan emiatt van rendőrség, amely erőt alkalmaz a bűnözők és egyéb antiszociális elem ellen, hogy fenntartsa a békét az országban. Az iszlám a békét terjeszti. Ugyanakkor az iszlám arra indítja követőit, hogy harcoljanak az elnyomás ellen. Az elnyomás elleni harc olykor erőszak alkalmazását is megköveteli. Az iszlámban az erőt csakis a béke és igazság terjesztésének érdekében lehet alkalmazni.

De Lacy O'Leary történész véleménye

A legjobb választ arra a hamis képre, hogy az iszlám karddal terjedt el, a neves történész, De Lacy O'Leary írta Az iszlám válaszúton című könyvében (8. oldal): „A történelem rávilágít azonban, hogy a legenda a fanatikus muszlimokról, akik végigsöpörtek a világon rákényszerítve minden meghódított népet az iszlámra, a legabszurdabb mítosz, amelyet a történészek valaha ismételgettek."

A muszlimok uralkodtak Spanyolországban 800 évig

A muszlimok uralták Spanyolországot körülbelül 800 évig. A spanyolországi muszlimok soha nem használták a kardot, hogy az emberekre kényszerítsék a vallás felvételét. Később a keresztény harcosok söpörték ki a muszlimokat. Nem maradt egyetlen muszlim sem Spanyolországban, aki nyíltan mondhatta volna az adhant, vagyis az imára hívást.

14 millió arab kopt keresztény

A muszlimok uralkodtak az arab világban 1400 évig. Néhány évig britek, néhány évig franciák is uralkodtak, de összességében ez egy muszlimok uralta terület. Mégis, ma 14 millió arab kopt keresztény van. A keresztény vallást gyakorolják generációk óta. Ha a muszlimok kardot használtak volna, nem lenne egyetlen arab sem, aki keresztény maradt volna.

Indiában a lakosság 80%-a nem-muszlim

A muszlimok uralkodtak Indiában körülbelül ezer évig. Ha akarták volna, meglett volna hozzá a hatalmuk, hogy minden egyes nem-muszlimot Indiában iszlám hitre térítsenek. Ma India lakosságának 80%-a nem muszlim. Mindezek az indiai nem-muszlimok tanúsítják, hogy az iszlám nem a karddal terjedt.

Indonézia és Malajzia

Indonézia az az ország, ahol a legnagyobb számú muszlim él a világon. Az emberek többsége Malajziában muszlim. Az ember megkérdezheti: „Melyik muszlim hadsereg ment Indonéziába vagy Malajziába?"

Afrika keleti partvidéke

Hasonlóképpen, az iszlám gyorsan terjedt Afrika keleti partjainál. Az ember megint megkérdezheti, hogyha az iszlámot karddal terjesztették, „Melyik muszlim hadsereg ment Kelet-Afrikába?"

Thomas Carlyle

A híres történész, Thomas Carlyle Hősök és hős-imádat című könyvében beszél az iszlám karddal való terjedéséről alkotott hamis képről: „Valóban a kard, de honnan szerzed a kardodat? Minden új vélemény, amikor elindul, kisebbségben van. Egyetlen egy ember fejében. Ott honol. Egyetlen egy ember hisz benne, egy ember áll mindenki ellen. Ha kardot ránt, hogy terjessze vele, az kevéssé segít neki. Vedd a kardodat! Maga az ügy fogja hirdetni önmagát, ahogy képes."

A vallásban nincs kényszer

Milyen karddal terjesztették az iszlámot? Még ha a muszlimoknak volt is, nem használhatták arra, hogy terjesszék vele az iszlámot, mert a Korán azt mondja a következő versben:

„Nincs kényszer a vallásban! Ím világossá lett au egyenes Út és a tévelygés (...)" [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 2:256]

Az elme kardja

Ez az elme kardja. A kard, amely meggyőzi az emberek szívét és eszét. A Nahl szúrában, amely a 16. fejezet, a 125. versben azt mondja a Korán:

„Szólíts fel az Urad Útjára bölcsességgel és szép intéssel! És a legszebb módon vitázz velük! (...)" [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 16:125]

A világvallások növekedése 1934 és 1984 között

Egy cikk a Reader's Digest Almanac 1986-os évkönyvében statisztikákat közölt a nagyobb vallások növekedéséről az 1934 és 1984 között eltelt fél évszázadban. Ez a cikk a Teljes Igazság című magazinban is megjelent. A legelső helyen az iszlám szerepelt, amely 235%-kal növekedett, ezt követi a kereszténység, amely csak 47%-kal növekedett. Milyen háború zajlott ebben a században, amelynek hatására emberek milliói tértek iszlám hitre, kérdezhetné valaki?

Az iszlám a leggyorsabban növekvő vallás Amerikában és Európában

Ma a leggyorsabban növekvő vallás Amerikában az iszlám. A leggyorsabban növekvő vallás Európában az iszlám. Milyen kard kényszeríti rá az embereket a Nyugaton, hogy iszlám hitre térjenek ilyen nagy számokban?

Dr. Joseph Adam Pearson

Dr. Joseph Adam Pearson helyesen mondja: „Az emberek, akik azon aggódnak, hogy a nukleáris fegyverzet egy nap az arabok kezében köt ki, nem veszik észre, hogy az iszlám bombáját már ledobták, azon a napon, amikor MOHAMED (Allah áldása és békéje legyen vele) megszületett."

A muszlimok fundamentalisták és terrorosták

Kérdés:

Miért fundamentalista és terrorista a legtöbb muszlim?

Válasz:

Ezt a kérdést gyakran szegezik a muszlimoknak, akár közvetlen, akár közvetett formában, bármilyen vallási vagy világi ügy megvitatásakor. Ez az a sztereotípia, amelyet a média minden formája állandósít, súlyos dezinformáció kíséretében az iszlámmal és a muszlimokkal kapcsolatban. A helyzet az, hogy ez a dezinformáció és hamis propaganda gyakran vezet diszkriminációhoz és erőszakos cselekedetekhez muszlimok ellen. Az anti-muszlim kampányt jól példázza az amerikai média reakciója az oklahomai bombarobbantásra, amikor a sajtó hihetetlenül gyorsan 'közel-keleti konspirációt' emlegetett a támadás mögött. Később azonosították a tettest, aki az Amerikai Hadsereg katonája volt.

Elemezzük most a 'fundamentalizmus' és a 'terrorizmus' vádjait:

A 'fundamentalista' szó definíciója

A fundamentalista olyan személy, aki követ egy teóriát, és ragaszkodik annak alapjaihoz, fundamentumaihoz. Ha valaki jó orvos akar lenni, ismernie, követnie és gyakorolnia kell az orvostudomány alapjait. Más szavakkal fundamentalistának kell lennie az orvostudomány területén. Ha valaki jó matematikus akar lenni, ismernie, követnie és gyakorolnia kell a matematika alapjait. Tehát fundamentalistának kell lennie a matematika területén. Hogy valaki jó fizikus legyen, ismernie, követnie és gyakorolnia kell a fizika alapjait, fundamentumait. Tehát fundamentalistának kell lennie a fizika területén.

Nem minden fundamentalista egyforma

Nem lehet minden fundamentalistát ugyanazzal az ecsettel lefesteni. Az ember nem kategorizálhatja őket úgy, mint jók vagy rosszak. A fundamentalisták osztályozása attól függ, hogy milyen területen vagy tevékenységben fundamentalista valaki. Egy fundamentalista rabló vagy tolvaj ártalmas a társadalom számára, és ezért nem kívánatos. Egy fundamentalista orvos viszont hasznos a társadalom számára, és tisztelet övezi.

Büszke vagyok rá, hogy muszlim fundamentalista vagyok

Én egy fundamentalista muszlim vagyok, aki Allah kegyelméből ismeri, követi és igyekszik gyakorolni az iszlám alapjait. Egy igaz muszlim nem szégyelli, hogy fundamentalista. Büszke vagyok rá, hogy fundamentalista muszlim vagyok, mert tudom, hogy az iszlám fundamentumai hasznosak az emberiség és az egész világ számára. Nincs egyetlen olyan alapja az iszlámnak, amely ártalmas lenne, vagy az emberi faj egészének érdekei ellen való lenne. Sok ember szívében előítéletek honolnak az iszlámmal szemben, és bizonyos tanításait igazságtalannak vagy helytelennek tekinti. Ez a nem elégséges és helytelen információból származik, ami az iszlámról kering. Ha valaki nyitott szívvel elemzi az iszlám tanításait, nem juthat máshova, csak hogy az iszlám tele van haszonnal mind az egyéni, mind a kollektív szinten.

A 'fundamentalista' szó szótári jelentése

A Webster szótár szerint a 'fundamentalizmus' egy amerikai protestáns mozgalom volt a huszadik század elején. A modernizmusra adott reakcióként indult, és a Biblia tévedhetetlenségét hangsúlyozta nem csak hit és erkölcs kérdéseiben, hanem mint szó szerinti történelmi forrás. A fundamentalisták abban hittek, hogy a Biblia Isten szó szerinti szava. Tehát ezt a szót először a keresztények használték, akik abban hittek, hogy a Biblia Isten szó szerinti kinyilatkoztatása, amely minden hibától mentes.

Az Oxford szótár szerint a 'fundamentalizmus' 'szigorú fenntartása egy ősi vallási doktrinának, különösen az iszlámban.'

Ma amikor valaki a fundamentalizmus szót használja, akkor egy muszlimra gondol, aki terrorista.

Minden muszlimnak terroristának kellene lennie

Minden muszlimnak terroristának kellene lennie. A terrorista az, aki terrort, vagyis félelmet kelt. Amikor egy rabló lát egy rendőrt, megrémül. A rendőr terrorista a rabló számára. Hasonlókképpen minden muszlimnak terroristának kellene lennie a társadalom antiszociális elemeivel szemben, mint a rablók, a fegyveres útonállók és az erőszaktevők. Amikor egy ilyen antiszociális ember lát egy muszlimot, meg kell rémülnie. Igaz, hogy a 'terrorista' szót arra a személyre használják, aki félelmet kelt az átlagemberekben. Azonban az igaz muszlimnak csak bizonyos emberekkel kell terroristának lennie, vagyis az antiszociális elemekkel, és nem a mindennapi ártatlan emberekkel. Valójában a muszlimnak a béke forrásának kell lennie az ártatlan emberek számára.

Különböző címkék ugyanarra az emberre, ugyanazért a tettért: „terrorista" vagy „hazafi"

Mielőtt India függetlenséget nyert a brit uralom alól, az olyan indiai szabadságharcosokat, akik nem az erőszakmentességet hirdették, a brit kormány terroristáknak bélyegezte. Ugyanezeket az egyéneket az indiaiak ünnepelték és hazafinak tartották. Ezt a két címkét kapták ugyanazok az emberek ugyanazokért a tettekért. Az egyik terroristának hívja, míg a másik hazafinak. Akik abban hittek, hogy Britanniának joga van Indiában uralkodni, ezeket az embereket terroristáknak nevezte, míg akik azon a nézőponton voltak, hogy Britannia jogtalanul uralkodik Indiában, hazafinak és szabadságharcosnak hívta őket.

Ezért fontos, hogy valaki megítélése előtt igazságosan meghallgassák. Mindkét oldalt meg kell hallgatni, a helyzetet elemezi kell, és az ember céljait és szándékait számításba kell venni, majd ezek alapján kell az embert megítélni.

Az iszlám békét jelent

Az iszlám a 'szalám' szóból származik, amely békét jelent. Ez a béke vallása, amelynek az alapjai, fundamentumai azt tanítják a követőinek, hogy fenntartsák és létrehozzák a békét az egész világon.

Tehát minden muszlimnak fundamentalistának kell lennie, vagyis követnie kell a Béke Vallásának alapjait: az iszlámot. Terroristának csak az antiszociális elemek iránt kell lennie, annak érdekében, hogy létrehozza a békét és az igazságot a társadalomban.

Nem-vegetáriánus ételek

Kérdés:

Egy állat megölése kegyetlen dolog. Miért esznek akkor a muszlimok nem-vegetáriánus ételeket?

Válasz:

A 'vegetarianizmus' ma világjelenség. Vannak, akik az állatok jogaival hozzák kapcsolatba. Sokan vannak, akik a hús és más nem-vegetáriánus étel fogyasztását az állatok jogai megsértésének tartják.

Az iszlám könyörületet és irgalmat parancsol az embernek minden élőlény iránt. Ugyanakkor az iszlám azt a véleményt tartja, hogy Allah a Földet és csodálatos flóráját és faunáját az ember hasznára teremtette. Az ember feladata, hogy a világban található dolgokat igazságosan használja, mint Allahtól származó ni'ma (Isteni ellátás/áldás), és amana (rábízott dolog).

Nézzük e kérdés különböző aspektusait.

A muszlimok lehetnek vegetáriánusok

Egy muszlim nagyon jó muszlim lehet attól, hogy tiszta vegetáriánus. Nem kötelező a muszlimok számára a nem-vegetáriánus étrend.

A Korán megengedi a muszlimoknak a nem-vegetáriánus étrendet

A Korán azonban megengedi a muszlimoknak a nem-vegetáriánus ételeket is. A következő Korán-versek erre a bizonyítékok:

„Ó, ti, akik hisztek! Teljesítsétek a kötelezettségeiteket! Megengedettek nektek a lábasjószág (élelemként) kivéve az, ami recitáltatik nektek (...)ˮ [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 5:1]

„És a jószágokat is megteremtette nektek. Belőlük vannak meleg ruhátok és különböző hasznaitok és azokból ehettek (is)[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 16:5]

„És bizony a számotokra okulandó példa van az állatokban. Azzal itatunk benneteket, ami azok gyomrában van. Sok hasznos dolog van bennük a számotokra és belőlük ehettek is.ˮ [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 23:21]

A hús tápláló, és teljes fehérjében gazdag

A nem-vegetáriánus étel jó forrása a fehérjének. Biológiailag teljes fehérjét tartalmaz, tehát mind a nyolc aminosavat, amelyeket a test nem szintetizál, és az étrenddel lehet hozzájuk jutni. A hús ezen kívül vasat, B1 vitamint és niacint is tartalmaz.

Az embereknek a mindenevőkre jellemző fogazatuk van

Ha megfigyeljük a növényevő állatok fogait, mint a tehénét, a kecskéét, vagy a birkáét, találni fogunk egy közös vonást közöttük. Mindezeknek az állatoknak lapos fogazata van, amely a növényevő étrendhez megfelelő. Ha megfigyeljük a ragadozó állatok fogait, mint például az oroszlánét, tigrisét, vagy leopárdét, az ő fogaik hegyesek, tehát a húsevő étrendhez megfelelőek. Ha megnézzük az ember fogait, azt fogjuk találni, hogy az embernek mind lapos, mind hegyes fogaik is vannak. Ezek a fogak tehát mind a növényevő, mind a húsevő étrendhez megfelelőek, tehát a mindenevő étrendhez a legalkalmasabbak. Ha a Mindenható Isten azt akarta volna, hogy az emberek csak zöldségeket egyenek, miért adott nekünk hegyes fogakat is? kérdezhetné valaki. Logikus, hogy azt rendelte el nekünk, hogy mind vegetáriánus, mind nem vegetáriánus ételre is szükségünk lesz, és mindezeket esszük.

Az emberi lények mind a vegetáriánus, mind a nem vegetáriánus ételt képesek megemészteni

A növényevő állatok emésztőrendszere csak növényeket képes megemészteni. A ragadozó állatok emésztőrendszere csak húst képes megemészteni. Az emberek emésztőrendszere azonban mind a vegetáriánus, mind a nem-vegetáriánus ételt meg tudja emészteni. Ha a Mindenható Isten azt akarta volna, hogy csak növényeket együnk, miért adott nekünk egy olyan emésztőrendszert, amely képes mind a vegetáriánus, mind a nem-vegetáriánus étel megemésztésére?

A hindu írások engedélyezik a nem-vegetáriánus ételt

a. Sok hindu szigorúan vegetáriánus. Azt gondolják, vallásuk ellen való a nem-vegetáriánus étel fogyasztása. Azonban a tény az, hogy a hindu írások megengedik, hogy az emberek húst egyenek.

b. A Manu Szmruti-ban, a hinduk törvénykönyvében van említve az 5. fejezetben, a 30. versben:

„Aki húst eszik a megehető dolgok közül, nem tesz semmi rosszat, még akkor sem, ha minden nap ezt teszi, mert Maga Isten teremtett néhányakat arra, hogy megegyék őket, és néhányakat arra, hogy evők legyenek."

c. Szintén a Manu Szmruti verse, a következő, az 5. fejezet 31. verse azt mondja:

„Húst enni helyes az áldozathoz, hagyományosan ismert ez, mint az istenek törvénye."

d. A Manu Szmruti-ban tovább, az 5. fejezet 39. és 40. verse azt mondja:

„Isten Maga teremtette az áldozati állatokat arra, hogy feláldozzák őket,…, tehát egy áldozatot megölni nem ölés."

e. A Mahabharata Anusasan Parva 88. fejezete elbeszéli a beszélgetést Dharmaradzs Judhisthira és Pitamah Bhisma között arról, hogy milyen ételt ajánljanak fel Pitriknek (ősöknek) a Sraddha (halottak ceremóniája) alatt, hogy elégedettek legyenek. A bekezdés a következő:

„Judisthira azt mondta: «Ó te, nagyhatalmú, mondd el, mi az a tárgy, amelyet ha felajánlunk a Pitriknek (halott ősöknek), kifogyhatatlan lesz? Mi az a Havi, amelyet ha felajánlunk, örök időkre eltart? Valóban, mi az, amit (ha felajánlunk), örökkévaló lesz?»"

Bhisma azt mondta: „Hallgass meg, Ó Judisthira, hogy mik azok a Havik, amelyeket az olyan emberek, akik jól ismeri a Sraddha (halotti ceremónia) rituáléit, megfelelőnek tartanak a Sraddhához, és melyek azok a gyümölcsök, amelyek ezekből származnak. A szezámmagok és a rizs és az árpa és a Masa és a víz és a gyökerek és gyümölcsök, ha ezek kerülnek felajánlásra a Sraddhákon, akkor a pitrik, Ó király, egy hónap idejére lesznek elégedettek. Ha halak kerülnek felajánlásra a Sraddhákon, a pitrik két hónapig lesznek elégedettek. A birkával három hónapig lesznek elégedettek, és a nyúllal négy hónapig, a kecske húsával öt hónapig, a szalonnával (sertéshússal) hat hónapig, és a madarak húsával hétig. A Prisata nevű őz húsával nyolc hónapig maradnak elégedettek, a Ruru-ból származó vadhússal kilenc hónapig, és a Gavaja húsával tíz hónapig, a bölény húsával elégedettségük tizenegy hónapig tart. Ha szarvasmarha kerül felajánlásra a Sraddhán, elégedettségük, azt mondják, egy egész évig tart. Pajasza ghível keverve ugyanannyira elfogadható a pitrik számára, mint a szarvasmarha. A Vadhrinasza (nagy bika) húsával a pitrik elégedettsége tizenkét évig tart. Az orrszarvú húsa, ha felajánlják a pitriknek haláluk holdévfordulóján, kimeríthetetlen lesz. A Kalaszka nevű gyógynövény, a kancsana virág szirmai és a (vörös) kecske húsa, ha így felajánlják, szintén kimeríthetetlennek bizonyul. Tehát természetesen, ha őseidet örökre elégedettnek akarod tudni, akkor szolgáld fel nekik a vörös kecske húsát.ˮ

A hinduizmusra hatottak más vallások

Bár a hindu írások megengedik követőiknek, hogy egyenek nem-vegetáriánus ételt, sok hindu gyakorolja a vegetáriánus életmódot, mivel más vallások hatottak rájuk, mint például a dzsainizmus.

A növények is élőlények

Bizonyos vallások azért hirdetik a tiszta vegetáriánus életmód szabályait, mert teljesen ellenzik az élőlények meggyilkolását. Ha egy ember túl tud élni anélkül, hogy megöljön egy élőlényt, én lennék az első, aki gyakorolná ezt az életmódot. A múltban az emberek azt gondolták, hogy a növények élettelenek. Ma egyetemes tény, hogy a növények is élnek. Tehát az élőlények nem megölésének logikáját a tiszta vegetáriánusok sem teljesítik.

A növények is éreznek fájdalmat

Azt mondják, hogy a növények nem éreznek fájdalmat, ezért egy növény megölése kisebb bűn egy állat megöléséhez képest. Ma a tudomány megmondja, hogy a növények is éreznek fájdalmat. A növény sírását azonban nem képes hallani az ember. Ez amiatt van, hogy az emberi fül képtelen hallani azokat a hangokat, amelyek nem a hallható tartományban találhatóak, vagyis 20 Hertz és 20.000 Hertz között. Bármi van e tartomány alatt vagy felett, az ember képtelen meghallani. A kutya 40.000 Hertzig hall. Ezért vannak a csendes kutyasípok, amelyeknek a frekvenciája magasabb, mint 20.000 Hertz, de alacsonyabb, mint 40.000 Hertz. Ezeket a sípokat csak a kutyák hallják, az emberek nem. A kutya felismeri gazdája sípját, és odamegy a gazdájához. Egy farmer az Egyesült Államokban végzett egy kutatást. Feltalált egy eszközt, amellyel a növény kiáltását átalakította, hogy az emberek képesek legyenek meghallani. Képes volt azonnal felismerni, ha a növény vízért kiáltott. A legújabb kutatások megmutatják, hogy a növények képesek a boldogság és a szomorúság érzésére is. Sírni is tudnak.

Egy kettővel kevesebb érzékszervvel rendelkező élőlény megölése semmivel sem kisebb bűn

Egyszer egy vegetáriánus azzal az érvvel igyekezett alátámasztani álláspontját, hogy a növények csak két vagy három érzékkel rendelkeznek, az állatoknak viszont öt érzékszervük van. Ezért egy növény megölése kisebb bűn, mint egy állaté. Tegyük fel, hogy a testvéred süketen és értelmi fogyatékosan született, és ezért két érzékkel kevesebb van neki, mint a többi emberi lénynek. Felnő és valaki megöli. Megkérnéd arra a bírót, hogy a gyilkosnak kisebb büntetést adjon, csak mert a testvérednek két érzékszervvel kevesebb van? Ellenkezőleg, azt mondanád, hogy ő megölt egy maszúmot, egy ártatlan embert, és hogy a bíró ezért adjon a gyilkosnak nagyobb büntetést.

A Korán azt mondja:

„Ó ti emberek! Egyétek abból, ami a földön van és megengedett jó dolog (...)" [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 2:168]

Az állatok túlszaporodása

Ha minden ember vegetáriánus lenne, az az állatok túlszaporodásához vezetne, mivel nagyon gyors a reprodukciós ciklusuk. Allah Isteni Bölcsességében tudja, hogyan tartható fenn az egyensúly teremtményei között megfelelően. Nem csoda, hogy megengedte nekünk az állatok húsát.

A hús ára elfogadható, mivel nem mindenki nem-vegetáriánus

Nem baj, ha vannak olyan emberek, akik tisztán vegetáriánus étrendet folytatnak. Azonban ne vádolják a nem-vegetáriánusokat kegyetlenséggel. Ha minden indiai nem-vegetáriánussá válna, akkor a jelenlegi nem-vegetáriánusok veszítenének, mivel a hús ára felmenne.

Az iszlám szerinti állatvágás kegyetlenek tűnik

Kérdés:

Miért vágják a muszlimok az állatokat olyan kegyetlen módon, hogy kínozzák, majd lassan, fájdalmasan megölik őket?

Válasz:

Az iszlám szerint történő állatvágás, vagy dhabha sokak kritikájának célpontja.

Ha valaki elolvassa a következő pontokat, észre fogja venni, hogy a dhabha módszer nem csak emberséges, de tudományosan a legjobb.

Az iszlám módszere az állat levágására

Az Indiában használatos zakkaitum szó, amelyet az iszlám szerinti állatvágással kapcsolatban használnak, az arab zakah szóból ered, amelynek jelentése: tisztítás. Az iszlám állatvágás a következő feltételeknek kell, hogy megfeleljen:

Az állatot éles tárggyal (késsel) kell levágni

Az állatot éles tárggyal (késsel) kell levágni és olyan gyorsan, hogy a fájdalom minimálisra csökkenjen.

El kell vágni a légcsövet, a torkot és a nyaki ereket

A dhabha az arab szó az állat levágására. Az állat vágását úgy kell elvégezni, hogy a torkot, a légcsövet és a nyaki ereket egy vágással elvágják, és ez okozza az állat halálát, anélkül, hogy a gerincet elvágnák.

A vért ki kell folyatni

A vért teljesen ki kell folyatni a fej eltávolítása előtt. A vér nagy része kifolyatásának a célja az, hogy a vér jó táptalaj a mikroorganizmusok számára. A gerincet azért nem szabad elvágni, mert a szívhez vezető idegpályák megsérülhetnek a folyamatban, ami szívleállást okozhat, és így a vér megállna az erekben.

A vér jó táptalaj a baktériumcsírák számára

A vér jó közvetítő a baktériumcsírák, méreganyagok és egyebek számára. Ezért a muszlim állatvágás higiénikusabb, mivel a vér legnagyobb része, amely baktériumokat, mérgeket, és más káros anyagokat tartalmaz, amelyek betegségeket okozhatnak, kikerül.

A hús tovább marad friss

Az iszlám szerint levágott hús tovább marad friss más módon levágott húsoknál, mivel a vér nem áll a húsban.

Az állat nem érez fájdalmat

A nyaki erek gyors elvágása megszünteti azt a vérfolyamot, amely az agyban található fájdalomérző idegekhez vezetne. Ezért az állat nem érez fájdalmat. Miközben haldoklik, az állat küzd, remeg, rángatózik és rugdos, de nem a fájdalom miatt, hanem a vérben hiányos izmok összehúzódásai és elernyedései, és a vér testből való távozása miatt.

A nem-negetáriánus étrend a muszlimokat erőszakossá teszi

Kérdés:

A tudomány szerint, amit az ember eszik, az hatással van a viselkedésére. Akkor miért engedi meg az iszlám a muszlimoknak, hogy nem-vegetáriánus ételt egyenek, ha az állatok megevése az embert erőszakossá és kegyetlenné teheti?

Válasz:

Csak növényevő állatok megevése engedélyezett

Egyetértek azzal, hogy amit az ember eszik, hatással van a viselkedésére. Éppen ez az egyik oka annak, amiért az iszlám megtiltja a húsevő állatok fogyasztását, mint oroszlán, tigris, leopárd, stb., amelyek erőszakosak és kegyetlenek. Az ilyen állatok húsának fogyasztása valószínűleg valóban erőszakossá és kegyetlenné tenné az embert. Az iszlám csak a növényevő állatok megevését engedélyezi, mint a tehén, kecske, birka, stb., amelyek békések és engedelmesek. A muszlimok békés és engedelmes állatokat esznek, mert a muszlimok békeszerető, nem erőszakos emberek.

A Korán azt mondja, hogy a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) megtiltotta azt, ami rossz

A Korán azt mondja:

(…)(A Próféta) Aki megparancsolja nekik a helyénvalót és megtiltja nekik a rosszat. És megengedi nekik a jó dolgokat és megtiltja nekik a rosszakat (...)" [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 7:157]

(...)Amit a Küldött hozott,azt fogadjátok el, amitől pedig eltiltott benneteket, attól forduljatok el!" [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 59:7]

Mert a muszlim számára a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) kijelentése elégséges ahhoz, hogy meggyőzze őt, hogy Allah azt akarja, hogy az emberek valamilyen húst ne egyenek, más fajtát viszont megenged.

Hadíth, amelyben Mohamed (Allah áldása és békéje legyen vele) megtiltja a ragadozó állatok megevését

Számos eredeti hadíth számol be arról a Szahíh Bukhári és a Szahíh Muszlim gyűjteményekből, amely megtiltja a ragadozó állatok evését. Ezek közül való az, amelyet Ibn Abbász beszélt el, ez a Szahíh Muszlimban található a Vadászat és vágás könyvében, 4752. hadíth, illetve a Szunan Ibn Mádzsában, 13. fejezet, 3232. és 3234. hadíth. A Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) megtiltotta a következő állatok megevését:

· Vad állatok, amelyeknek kutyához hasonló fogazatuk van, tehát a ragadozó állatok húsának fogyasztása. Ezek a macskák családjához tartoznak, mint az oroszlán, tigris, vadmacska, kutyák, farkasok, hiénák, stb.

· Bizonyos rágcsálók, mint egér, patkány, karommal rendelkező nyúlfajták, stb.

· Bizonyos hüllők, mint kígyó, aligátor, stb.

· Bizonyos karmos ragadozó madarak, mint a keselyű, sas, varjú, bagoly, stb.

Nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a nem vegetáriánus étrend az embert erőszakossá teszi.

A muszlimok a Kábát imádják

Kérdés:

Ha az iszlám ellenez mindenfajta bálványimádást, akkor a muszlimok miért imádják, miért borulnak le a Kábához imájukban?

Válasz:

A Kába a qibla, vagyis az imairány a muszlimok számára. Fontos megjegyezni, hogy bár a muszlimok a Kába felé fordulnak imájuk alkalmával, nem a Kábát imádják. A muszlimok senki mást nem imádnak, és senki máshoz nem borulnak le, csak Allahhoz.

A Baqara szúra említi:

„Bizony Mi látjuk orcád fordulását az ég felé. És Mi egy olyan qibla felé fordítunk téged, amellyel elégedett leszel. Fordítsd hát orcádat a Szent Mecset (Mekka) felé! És bárhol is vagytok, fordítsátok orcátokat feléje!(...)" [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 2:144]

Az iszlám hisz az egységben

Például ha a muszlimok el akarják végezni a szaláh-t (imát), lehetséges, hogy valaki Észak, míg más Dél felé akar fordulni. Azért, hogy a muszlimok egyesüljenek az Egyetlen Igaz Isten iránti imádatukban, jobb, ha egy irányba fordulnak, tehát a Kába felé. Ha valaki Nyugatra lakik a Kábától, akkor Kelet felé fog fordulni. Hasonlóképpen, ha valaki Keletre lakik a Kábától, Nyugat felé fog fordulni.

A Kába a világtérkép közepén helyezkedik el

A muszlimok voltak az elsők, akik világtérképet rajzoltak. Úgy rajzolták, hogy a Dél volt a tetején, és az Észak lent. A Kába középen volt. Később nyugati térképészek fordítva rajzolták, tehát az Észak volt fent és Dél lent. A Kába, alhamdulillah, még mindig a közepén van.

A Tawaf a Kába körül egy Istenre utal

Amikor a muszlimok meglátogatják a Maszdzsid al-Haramot Mekkában, Tawafot végeznek, vagyis körüljárják a Kábát. Ez a cselekedet az Egyetlen Istenben való hitet jelképezi, mivel ahogyan minden egyes körnek egyetlen középpontja van, csak egyetlen Magasztos Isten létezik, aki méltó az imádatra.

Umar (Allah legyen vele elégedett) hadíthja

A fekete követ (al-hadzsr al-aszwad) illetően van egy hadíth (elbeszélés), amelyet Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) illusztris társának, Umarnak (Allah legyen vele elégedett) tulajdonítanak.

A Szahíh Bukhári 2. kötet, Hadzs könyve, 56. fejezet, 675. hadíth szerint Umar (Allah legyen vele elégedett) azt mondta: „Tudom, hogy te egy kő vagy és nem használhatsz, se nem árthatsz nekem. Ha nem láttam volna a Prófétát (Allah áldása és békéje legyen vele), hogy megérint (és megcsókol) téged, soha nem érintettelek (és csókoltalak) volna meg téged."

Az emberek a Kábán álltak, hogy az adhant mondják

A Próféta idejében az emberek a Kábára álltak fel, hogy adhant vagy imára hívást mondjanak. Meg lehet kérdezni azokat, akik azt mondják, hogy a muszlimok a Kábát imádják; melyik bálványimádó áll rá a bálványára?

A nem-muszlimok nem léphetnek be Mekkába

Kérdés:

Miért nem léphetnek be nem-muszlimok Mekka és Medina szent városaiba?

Válasz:

Igaz, hogy törvény tiltja a nem-muszlimok belépését Mekka és Medina szent városaiba. A következő pontok rávilágítanak e korlátozás lehetséges okaira.

A kaszárnyába senkinek nem szabad belépnie

Én indiai állampolgár vagyok. Mégsem mehetek be bizonyos elzárt területekre, mint például az Indiai Hadsereg kaszárnyája. Minden országban vannak olyan területek, ahová az ország átlag polgára nem léphet be. Csak olyan állampolgárok léphetnek be a kaszárnyába, akik a hadseregben szolgálnak, vagy akik az ország védelmével kapcsolatosan dolgoznak. Ehhez hasonlóan, az iszlám univerzális vallás az egész világ számára, amely minden emberhez jött. Az iszlám elzárt területei Mekka és Medina. Ide csak azok léphetnek be, akik hisznek az iszlámban, és akik az iszlám védelmének ügyében dolgoznak, tehát csak a muszlimok.

Nem lenne logikus, ha egy átlagpolgár tiltakozna az ellen, hogy nem mehet be az elzárt katonai területekre. Ehhez hasonlóan nem helyes, ha egy nem-muszlim ellenkezik e korlátozás ellen, hogy ne léphessenek be Mekkába és Medinába.

Vízum kell Mekkába és Medinába

a. Amikor valaki külföldi országba utazik, vízumot kell igényelnie, tehát engedélyt kell kérnie az országba való belépéshez. Minden országnak megvannak a saját szabályai, korlátozásai és elvárásai, amelyek teljesítése a vízumkiadás feltételei. Ha a követelményeknek valaki nem tesz eleget, nem kap vízumot.

b. A vízumkiadatást illetően az egyik legszigorúbb követelményeket felállító ország az Amerikai Egyesült Államok, különösen abban az esetben, ha harmadik világbeli állampolgárokról van szó. Sok feltételnek és követelménynek kell megfelelnie annak, aki vízumot akar kapni.

c. Amikor Szingapúrba látogattam, a belépési nyilatkozaton az szerepelt: halál a kábítószer kereskedőkre. Ha el akarok menni Szingapúrba, el kell fogadnom a szabályokat. Nem mondhatom azt, hogy a halálbüntetés egy barbár büntetés. Csak ha elfogadom a feltételeket, akkor fognak beengedni az országba.

d. A Mekkába vagy Medinába való vízum kiállításának elsőszámú feltétele, hogy ki kell mondani: Lá iláha illa-Llah Muhammad Raszulu-Llah, vagyis hogy 'Nincs más Isten csak Allah és Mohamed az Ő szolgája és küldötte.'

A sertés tiltott

Kérdés:

Miért tilos a sertéshús fogyasztása az iszlámban?

Válasz:

Ismert tény, hogy az iszlámban tilos a sertéshús fogyasztása. A következő pontokban elmagyarázzuk e tilalom különböző aspektusait.

A sertés tiltott a Koránban.

A Korán tiltja a sertéshús fogyasztását nem kevesebb, mint négy különböző helyen. Tiltott a 2:173, az 5:3, a 6:145 és a 16:115 szerint.

„Tilalmassá tétetett a számodra a döglött állat, a vér, a sertéshús és mindaz, ami nem Allah-nak áldoztatott fel (...)ˮ [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 5:3]

A fenti Koránversek elegendőek egy muszlim számára ahhoz, hogy elfogadja, a sertéshús tilos.

A sertéshús tiltott a Bibliában

A keresztények számára meggyőző lehet a következő vers saját könyvükből. A Biblia tiltja a sertéshús fogyasztását Leviticus könyvében.

„És a disznót, mert hasadt körmű ugyan és egészen ketté hasadt körme van, de nem kérődzik; tisztátalan ez néktek. ~ Ezeknek húsából ne egyetek, és holttestöket se illessétek; tisztátalanok ezek néktek." [Mózes 3. könyve 11:7-8]

A sertést a Biblia a Deuteronomiumban is tiltja.

„És a disznót, mert hasadt ugyan a körme, de nem kérődzik; tisztátalan legyen ez néktek. Ezeknek húsából ne egyetek, holttestöket se illessétek." [Mózes 5. könyve 14:8]

Hasonló tilalmat ismétel meg az Ézsaiás könyve 65. fejezetének 2.-5. verséig terjedő szakasz.

A sertéshús fogyasztása különböző betegségek oka lehet

A más vallásúak vagy ateisták számára csak az ész érvek, a logika és a tudományos bizonyítékok lehetnek meggyőzőek. A sertéshús fogyasztása nem kevesebb, mint hetven különböző típusú betegséget okozhat. Az ember különböző bélférgeket kaphat, mint horogféreg vagy más paraziták. Ezek közül a legveszélyesebb a Taenia Solium, amelyet a köznyelvben szalagféregnek neveznek. A belekben tenyészik és nagyon hosszú. Petéi bekerülnek a véráramba, és elérhetnek a test csaknem minden szervéhez. Ha az agyba kerül, emlékezetkiesést okozhat. Ha a szívbe kerül, szívrohamot okozhat, ha a szembe kerül, vakságot, ha a májba, károsíthatja a májat. A test szinte minden szervét károsítani tudja. Másik veszélyes bélféreg a Trichura Tichurasis.

Általános tévedés a sertéssel kapcsolatban, hogyha jól meg van főzve, ezek a peték meghalnak. Egy Amerikában végzett kutatás szerint huszonnégy Trichura Tichurasisban szenvedő betegből huszonkettő nagyon jól megfőzték a sertéshúst. Ez azt mutatja, hogy a sertésben található peték nem pusztulnak el normál főzési hőmérsékleten.

A sertés zsírszövetekből építkezik

A disznó nagyon kevés izommal rendelkezik, és zsírtöbblete van. Ez a zsírtöbblet az érfalon rakódik le, magas vérnyomást és szívrohamot okozva. Nem meglepő, hogy az amerikaiak több mint 50%-a magas vérnyomásban szenved.

A disznó az egyik legkoszosabb állat a földön

A disznó az egyik legkoszosabb állat a földön. Trágyán, székleten és koszon él és növekszik. Az egyik legjobb ismert utcaseprő, amelyet Isten teremtett. Régen a falvakban nem voltak modern vécék, és a falubeliek a határban végezték el dolgukat. Gyakran a disznók takarították el a székletet.

Egy fejlett országban, mint például Ausztrália, a disznókat nagyon tiszta és higiénikus körülmények között tenyésztik, mondhatná erre valaki. Azonban még a higiénikus környezetben is a disznókat együtt tartják az ólakban. Bármilyen tisztán akarja valaki tartani őket, természettől fogva szeretik a koszt. Saját és szomszédaik székletét eszik.

A disznó a leggátlástalanabb állat

A disznó a legszégyentelenebb állat a Földön. Ez az egyetlen olyan állat, amely társainak felajánlja, hogy közösüljenek a párjával. Amerikában a legtöbb ember fogyaszt sertéshúst. Bizonyos körökben előfordul, hogy táncos összejövetelek után a férfiak feleséget cserélnek, vagyis azt mondják: „ma te alszol az én feleségemmel, és én a tieddel." Ha disznót eszel, disznó módra viselkedsz.

Alkoholtilalom

Kérdés:

Miért tilos az alkoholfogyasztás az iszlámban?

Válasz:

Az alkohol örök időktől fogva az emberi társadalom büntetése volt. A mai napig folytatódik, hogy számtalan emberéletet követel, és borzalmas nyomorba dönti emberek millióit. Az alkohol sok más társadalmi probléma gyökerénél ott található. Az emelkedő bűnstatisztikák és a tönkretett családok szerte a világon néma tanúként állnak az alkohol romboló erejét bizonyítva.

Alkoholtilalom a Koránban

A Dicsőséges Korán megtiltja az alkoholfogyasztást a következő versben:

„Ó, ti, akik hisztek! Bizony a bor, a szerencsejáték, az áldozati kövek ás a sorshúzás nyilai csupán a Sátán művének szennye. Kerüljétek el! Talán boldogultok.ˮ [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 5:90]

Alkoholtilalom a Bibliában

A Biblia a következő versekben tiltja be az alkoholt:

a. „A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved, nem bölcs!" [Példabeszédek 20:1]

b. „És meg ne részegedjetek bortól…" [Efézusiak 5:18]

Az alkohol gátolja a gátlásközpontot

Az ember rendelkezik egy gátlásközponttal az agyában. Ez a gátlásközpont megakadályozza az embert, hogy olyat tegyen, amit helytelennek tart. Például az ember általában nem használ sértő hangnemet, ha a szüleivel vagy idősebb családtagokkal beszél. Ha el kell végeznie dolgát, gátlásközpontja megakadályozza abban, hogy ezt nyilvánosan tegye. Ezért elmegy a vécére.

Amikor valaki alkoholt fogyaszt, maga a gátlásközpont kerül gátlás alá. Pontosan ez az oka annak, hogy az ittas ember gyakran természetével, jellemével ellentétes módon viselkedik. Például az alkoholos befolyásoltság alatt álló ember gyakran használ sértő nyelvezetet, és nem veszi észre, hogy ez helytelen, még ha a szüleivel is beszél. Sokan vizelnek a ruhájukba. Nem képesek megfelelően beszélni vagy menni. Gyakran viselkednek illetlenül.

A házasságtörés, nemi erőszak, incesztus, AIDS gyakrabban fordul elő alkoholisták között

A Amerikai Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Bűnügyi - Áldozati Felmérés Irodája az 1996-os évben napi átlag 2713 nemi erőszakot regisztrált. A statisztikák szerint az erőszaktevők többsége alkoholos befolyásoltság alatt volt a bűn elkövetése alatt. Ez igaz a molesztálás eseteire is.

A statisztikák szerint az amerikaiak 8%-a követ el incesztust, vagyis minden tizenkét vagy tizenhárom emberből egy érintett incesztusban. Az incesztus szinte összes eseteiben megjelenik az alkoholos befolyásoltság.

Egyik legnagyobb oka az AIDS, a legfélelmetesebb betegség terjedésének az alkoholizmus.

Minden alkoholista társasági ivóként kezdte

Sokan érvelnek az alkohol mellett, akik 'társasági ivóknak' tartják magukat. Azt mondják, hogy elég, ha egy vagy két pohárral isznak, és hogy van önkontrolljuk, tehát soha nem rúgnak be. A kutatások szerint minden alkoholista társasági ivóként kezdte. Nincs egyetlen alkoholista vagy iszákos, aki azzal az elhatározással kezd el inni, hogy alkoholista vagy iszákos legyen belőle. Nincs olyan társasági ivó, aki azt mondja: „miután már évek óta iszom, annyi önuralmam van, hogy soha egyetlen egyszer nem rúgtam be."

Ha valaki csak egyetlen egyszer alkoholos befolyásoltság alá kerül, és valami szégyenleteset követ el, az örökre vele marad

Tegyük fel, hogy egy társasági ivó csak egyetlen egyszer elveszti az önuralmát. Alkoholos befolyásoltsága alatt erőszakot vagy incesztust követ el. Még ha később meg is bánja ezt a tettét, egy ember sem szeretne egy életen át hordozni egy ekkora bűnt. Mind az elkövető, mind az áldozat helyrehozhatatlanul és visszafordíthatatlanul károsodott.

Az alkohol tiltott a hadíthban

Az iszlám Prófétája, Mohamed (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta:

a. Szunan Ibn Mádzsa, 3. kötet, Szeszes italok könyve, 30. fejezet, 3371. hadíth:

„Az alkohol minden rossz anyja, és minden gonoszság közül a legszégyenletesebb."

b. Szunan Ibn Mádzsa, 3. kötet, Szeszes italok könyve, 30. fejezet, 3392. hadíth:

„Minden, ami nagy mennyiségben részegít, kis mennyiségben is tilalmas."

Tehát egy korty sem engedélyezett.

c. Allah nem csak azokat átkozza meg, akik megisszák az alkoholt, hanem azokat is, akik közvetett vagy közvetlen módon foglalkoznak vele.

Szunan Ibn Mádzsa, 3. kötet, Szeszes italok könyve, 30. fejezet, 3380. hadíth:

Anasz (Allah legyen vele megelégedve) közölte, hogy Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta:

„Isten átka tíz embercsoportot súlyt, akik alkohollal foglalkoznak. Aki lepárolja, akinek lepárolják, aki megissza, aki szállítja, akihez szállítják, aki felszolgálja, aki eladja, aki felhasználja a belőle származó pénzt, aki megveszi, és aki valaki más számára megveszi."

Az alkoholizmussal kapcsolatos betegségek

Számos tudományos oka van annak, hogy az alkohol és a tudatmódosító szerek tilalmasak. A világban előforduló maximum ok, amely miatt az emberek meghalnak, az az alkoholfogyasztás. Nem kell az alkohol összes negatív hatásának részleteibe belemenni, hiszen a legtöbb ezek közül széles körben ismert. Alább egy egyszerű listát olvashatunk néhány alkohollal kapcsolatos betegségről:

a. A májcirrózis az egyik legismertebb alkohollal kapcsolatos betegség.

b. Nyelőcsőrák, fej- és nyakrák, májrák (hepatóma), bélrák, stb.

c. A nyelőcsőgyulladás, gyomorhurut, hasnyálmirigy-gyulladás és hepatitis szintén az alkoholfogyasztással hozhatók kapcsolatba.

d. A kardiomiopátia, magas vérnyomás, koronaér-sclerosis, torokgyulladás és szívroham a nagy alkoholbevitel miatt alakulhatnak ki.

e. Stroke, gutaütés, görcsrohamok és különféle bénulások szintén az alkoholbevitelhez köthetőek.

f. Perifériás neuropathia, kérgi sorvadás, kisagyi sorvadás jól ismert tünetei az alkoholfogyasztásnak.

g. A Wernicke-Korsakoff szindróma, amely a közeli események elfelejtésével, események kitalálásával és hosszú távú memóriába való elraktározásával jár, bizonyos fajta bénulással kísérve főként a thiamin hiány következménye, amely a túlzott alkoholfogyasztás miatt alakul ki.

h. A beriberi és más hiányok gyakoriak az alkoholisták között. A pellagra is előfordul az alkoholisták között.

i. A delirium tremens egy súlyos komplikáció, amely visszatérő fertőzés miatt alakul ki az alkoholistáknál vagy operáció után. Absztinencia esetén is kialakulhat, elvonási tünet jeleként. Nagyon súlyos, és halált is okozhat, még ha jól felszerelt kórházban is kezelik.

j. Számos endokrin rendellenesség hozható kapcsolatba az alkoholizmussal a myxedemától a pajzsmirigy-túlműködésig.

k. A hematológiai rossz hatások sora hosszú és részletes. A folsavhiány azonban a leggyakrabb megjelenési formája az alkohollal való visszaélésnek, amely macrocytás anemiát eredményez. Zeive szindrómája a hemolitikus anemia, a sárgaság és a hiperlipidémia hármasa, amely alkoholos tivornyákat követ.

l. A trombocitopenia és más vérlemezke abnormalitások nem ritkák az alkoholistáknál.

m. Az általánosan használt metronidazol tabletta rossz kölcsönhatásba lép az alkohollal.

n. A visszatérő fertőzések nagyon gyakoriak a krónikus alkoholistáknál. A betegségekkel szembeni ellenállás és az immunrendszer védelmét károsítja az alkoholbevitel.

o. A mellkasi fertőzések közismertek az alkoholistáknál. Tüdőgyulladás, tüdőtályog, tüdőtágulás és tüdőbaj mind gyakoriak az alkoholistáknál.

p. Akut alkoholmérgezés alatt az ittas személy általában hány, a védő köhögésreflexek lebénulnak. Tehát a hányás könnyen a tüdőbe kerülhet, tüdőgyulladást vagy tüdőtályogot okozva. Alkalmanként fulladást és halált is okozhat.

q. Az alkoholfogyasztás negatív hatásai a nőkön külön figyelmet érdemel. A nők még fogékonyabbak az alkohol okozta májcirrózisra, mint a férfiak. A terhesség alatti alkoholfogyasztásnak súlyos hátrányos hatásai vannak a magzatra nézve. A magzati alkoholszindrómát egyre gyakrabban diagnosztizálják az orvosok.

ﷺ‬. A bőrbetegségek szintén az alkohol élvezetével hozhatók kapcsolatba.

s. Ekcéma, alopecia, a köröm tápanyagzavarai, paronychia (körömágyfertőzés) és szájgyulladás (a száj sarkának begyulladása) gyakori betegségek alkoholistáknál.

1. Az alkoholizmus 'betegség'

Az orvosok szabadosan kezelik az alkoholistákat és az alkoholizmust betegségnek nevezik, ahelyett, hogy függőségnek hívnák.

Az Iszlám Kutatási Alapítvány kiadott egy szórólapot, amely azt írja:

Ha az alkohol egy betegség, akkor ez az egyetlen betegség, amely

- üvegekben árulják

- újságokban, magazinokban, rádióban, televízióban hirdetik

- engedélyezett terjesztői vannak

- bevételt termel a kormány számára

- erőszakos halálhoz vezet az autópályákon

- tönkreteszi a családi életet és megnöveli a bűnözést

- nincs bakteriális vagy vírusos okozója

AZ ALKOHOLIZMUS NEM BETEGSÉG – EZ A SÁTÁN MESTERKEDÉSE

Allah végtelen Bölcsességével figyelmeztetett minket a Sátánnak erre a csapdájára. Az iszlámot dín-ul-fitrának, vagyis az ember természetes vallásának hívják. Parancsai csak arra szolgálnak, hogy megvédje az ember természetes állapotát. Az alkohol eltévelyedés ettől a természetes állapottól, mind az egyén, mind a társadalom számára. Lealacsonyítja az embert az állatoknál alacsonyabb szintre, akiket önmagánál alacsonyabb rendűnek tart. Emiatt tilos az alkohol az iszlámban.

Tanúk egyenlősége

Kérdés:

Miért van az, hogy két nő tanúskodása ér annyit, mint egy férfié?

Válasz:

Nem mindig egyenlő két nő tanúskodása egy férfi tanúskodásával

Nem kevesebb, mint három vers van a Koránban, amely a tanúkról általánosságban beszél, anélkül, hogy közelebbről meghatározná, hogy férfiról vagy nőről van-e szó.

a. Örökösödési végakarat készítésekor két igazságos ember szükséges, akik tanúskodnak. A Maida szúrában, ami az 5. fejezet, a 106. versben a Dicsőséges Korán azt mondja:

„Ó, ti, akik hisztek! Tanúság közötettek, ha valakihez közületek a halál közeledik és a végrendelkezés idején, két igazságos legyen közületek, vagy másik kettő, nem közületek, ha ti a földet járjátok és akkor sújt le rátok a halál csapása (...)ˮ [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 5:106]

b. Két igazságos ember talaq (válás) esetén:

(...)vagy váljatok el tőlük, ám illendő módon tegyétek! Magatok közül válasszatok ki, két igazságos tanút! Majd Allah-nak tegyétek le a tanúságot!(...)" [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 65:2]

c. Négy tanú szükséges tisztességes nők megvádolása esetén:

„És azok, akik tiszta, erényes asszonyokat vádolnak meg, majd pedig nem tudnak négy tanút előhívni, korbácsoljátok meg őket kelti rosszhírét, és azután nem hoz négy szemtanút, azt korbácsoljátok meg nyolcvan korbácsütéssel! És tőlük soha többe ne fogadjatok el tanúságtételt! Ők a bűnösök." [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 24:4]

Két nő tanúskodása csak pénzügyi tranzakciók esetén egyenlő egy férfi tanú tanúskodásával

Nem igaz, hogy két nő tanúskodása minden esetben egyenlőnek számít egyetlen férfi tanúéval. Ez csak bizonyos esetekben van így. Körülbelül öt olyan vers van a Koránban, amely csak tanúkat említ, anélkül, hogy meghatározná, hogy férfiakról vagy nőkről van-e szó. Csak egyetlen egy vers van a Koránban, amely azt említi, hogy két nő tanúskodása egy férfi tanúskodásával egyenlő. Ez a Baqara szúra, tehát 2. fejezet 282. verse. Ez a leghosszabb vers a Koránban, és pénzügyi tranzakciókról szól.

„Ó, ti, akik hisztek! Ha megszabott időre adóssági ügyet bonyolítotok le egymás között, azt írjátok le! (…) Két tanút hívjatok a férfijaitok közül! Ha nincs két férfi, akkor egy férfi és két asszony, olyanokat, akikkel elégedettek vagytok, mint tanúk! Ha egyikük megtéved a másik emlékeztesse és figyelmeztesse (...)" [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 2:282]

A Korán e verse csak pénzügyi tranzakciókról szól. Ezekben az esetekben javasolt, hogy írásban kötött szerződést készítsenek a felek, és hogy két tanút kérjenek fel, lehetőleg férfiakat. Abban az esetben, ha nem találnak férfiakat, akkor egy férfi és két nő is megfelel.

Tegyük fel, hogy valakinek operációra van szüksége egy betegség miatt. A kezeléshez két főorvost szeretne. Ha nem talál két főorvost, második lehetőségként választat egy főorvost és két általános orvost.

Hasonlóképpen a pénzügyi tranzakcióknál két férfi javasolt. Az iszlám a férfiaktól várja el, hogy a család kenyérkeresői legyenek. Mivel az anyagi felelősség a férfiak vállán nyugszik, az elvárás irányukban az, hogy jobban kell érteniük a pénzügyi tranzakciókhoz, mint a nők. Második lehetőség, hogy a tanúk közt lehet egy férfi és két nő, mert ha az egyik nő hibázik, a másik emlékeztetheti. Az arab szó, amit a Korán használ a tadil, amely azt jelenti, hogy összezavarodik, vagy hibázik, sokan helytelenül úgy fordították, hogy „ha felejt". Tehát a pénzügyi tranzakciók az egyetlen olyan eset, amelyben két nő tanúskodása egy férfiénak felel meg.

Két nő tanúskodása egy férfiénak felel meg gyilkosság esetén is

Néhány tudós azonban azon a véleményen van, hogy a női viselkedésnek hatása lehet a tanúskodásra gyilkosság esetében is. Ilyen körülmények között egy nő jobban megrémül a férfinél. Érzelmi állapota miatt összezavarodhat. Emiatt néhány jogtudós szerint gyilkosság esetében is két nő tanúskodása egy férfiénak felel meg. Minden más esetben egy nő tanúskodása egy férfiénak felel meg.

A Korán világosan kijelenti, hogy egy nő tanúskodása egyenlő egy férfi tanúskodásával

Vannak olyan tudósok, akik azt mondják, hogy a két nő tanúskodása egy férfiénak felel meg szabályát minden esetre alkalmazni kellene. Ezzel nem ért egyet mindenki, mivel van egy bizonyos vers a Núr szúrában, ami a 24. fejezet; a 6.-9. versig világosan egy nő tanúskodását egy férfiéval állítja egyenlőségbe.

„És azok, akik saját feleségeiknek vádolják meg és nincsenek tanúik csak saját maguk, akkor a (vádló) négyszer esküdjön meg Allah-ra, hogy ő az igazat szólók közül való. ~ És az ötödik esküvéskor úgy: «Allah átka reá, ha a hazugságokat állítók közül való.» ~ És lekerül a büntetés róla (a megvádolt asszonyról), ha négy tanúsággal igazolja, Allah-ra, hogy a vádló (férj) a hazugok közül való. ~ És ötödszörre úgy, hogy Allah haragja reá (az asszonyra), ha az (a férj az) igazak szólók közül való.ˮ [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 24:6-9]

Áisah (Allah legyen vele elégedett) egyedüli tanúskodása elég ahhoz, hogy egy hadíth elfogadott legyen

Áisah (Allah legyen vele megelégedve), a Próféta(Allah áldása és békéje legyen vele) szeretett felesége nem kevesebb, mint 2220 hadítht közölt, amelyeket csak az ő egyedüli tanúskodása igazolt hitelesként. Ez elégséges bizonyíték arra, hogy egyetlen nő tanúsága elfogadható.

Sok jogtudós egyetért abban, hogy egy nő tanúskodása is elég az újhold látásakor. Képzeljük el, hogy egyetlen nő tanúskodása elég az iszlám egyik pilléréhez, vagyis a böjthöz, és az egész muszlim közösség, férfiak és nők mind egyetértenek és elfogadják őt tanúként! Vannak olya tudósok, akik azt mondják, hogy egy tanú kell a Ramadán elejéhez és kettő a végéhez. Nem számít, hogy ezek a tanúk nők vagy férfiak.

Bizonyos esetekben a női tanúk megfelelőbbek

Vannak olyan esetek, amikor csak nők tanúskodhatnak, és férfi tanúskodása nem elfogadható. Például a női dolgok esetében, egy halott nő fürdetésekor a tanúnak nőnek kell lennie.

A látszólagos egyenlőtlenség a férfi és női tanúk között a pénzügyi tranzakciók esetében nem amiatt van, hogy az iszlám szerint a nemek nem lennének egyenlők. Az oka csupán az, hogy az iszlám tisztában van a férfiak és nők különböző természetével és társadalmi szerepével.

Öröklés

Kérdés:

Az iszlám törvény szerint a nő része miért a férfi által örökölt vagyonrésznek csak a fele?

Válasz:

Öröklés a Koránban

A Dicsőséges Korán meghatározott és részletes útmutatást tartalmaz az öröklött vagyon szétosztására vonatkozóan a jogos örökösök között.

A Koránversek, amelyek az örökséggel foglalkoznak:

· Baqara szúra (2. fejezet) 180. vers

· Baqara szúra (2. fejezet) 240. vers

· Nisza szúra (4. fejezet) 7-9. vers

· Nisza szúra (4. fejezet) 19. vers

· Nisza szúra (4. fejezet) 33. vers

· Maida szúra (5. fejezet) 106-108. vers.

A rokonok meghatározott örökrésze

Három vers van a Koránban, amelyek a közeli rokonok örökségét nagy vonalakban meghatározza: a Nisza szúra (4. fejezet) 11., 12. és 176. versei. E versek fordítás-értelmezését olvashatjuk a köverkezőkben.

„Allah meghagyja nektek a gyermekeitekkel kapcsolatba (az öröklést illetően): A fiúgyermeket annyi illeti meg mint, amennyi két leány része. Ha nők vannak és többen, mint kettő, akkor őket [mégpedig] kettőnél több, akkor őket a hagyaték két harmad illeti meg. Ha egyedül van (nő) akkor a fele jár neki. A szülőknek mindegyikének pedig egy hatod jár abból, amit hátrahagyott, ha az örökhagyónak gyermeke van. Ha nincs gyermeke és a szülei örökölnek utána, akkor az anyának egyharmad jár. Ha fiú testvérei vannak, akkor az anyának egy hatod jár. Az örökhagyás, vagy az adósság (rendezése) után. Apáitok és gyermekeitek közül ti nem tudhatjátok melyikük áll közelebb hozzátol hasznosság tekintetében. Allah által elrendelt dolog ez! Allah a Tudó és Bölcs! ~ Nektek (férfiaknak) jár annak a fele, amit a feleségeitek örökül hagytak, ha nem volt nekik gyermekük. Ha volt gyermekük, akkor nektek a negyede jár annak, amit örökül hagytak (az örökhagyás és az adósság teljesítése után). Ez az általunk megtett hagyatkozás és adóság (rendezése) után. És nekik (a feleségeknek) is a negyede jár annak, amit ti örökül hagytok, ha nincs gyermeketek. Ha van gyermeketek, akkor nekik a nyolcada jár annak, amit ti örökül hagytatok, az általatok megtett örökhagyás, vagy adósság (rendezése) után. Ha egy férfi, vagy egy nő a kalāla-nak (távoli rokon) hagy örökül, és neki fivére, vagy nővére van, akkor mindegyikőjüknek a hatoda jár. Ha ennél többen vannak akkor a harmadban egyenlő társként részesedjenek, a megtett örökhagyás, vagy adósság (rendezése) után. Nem ártva senkinek. Allah által elrendelt dolog ez. Allah a Tudó és a Kegyes.ˮ [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 4:11-12]

(Vallásjogi) Tanácsot fognak kérni tőled! Mondd: «Allah fog feleletet adni nektek a kalāla-ról. Ha egy férfi meghal és nincs gyermeke, ám van egy leány testvére, a leánytestvérnek a fele jár annak, amit hátrahagyott. A fiútestvér is örökölhet tőle (leánytestvér) ha nincs neki gyermeke. Ha két leánytestvér van, akkor nekik a kétharmada jár annak, amit hátrahagyott. Ha ők testvérek férfiak és nők is, abban az esetben a férfinak kétszer annyi jár, mint a nőknek. Allah megvilágosítja nektek, nehogy eltévelyedjetek. Allah-nak mindenről tudása van.»ˮ [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 4:176]

A nők néha ugyanannyit vagy többet örökölnek a férfiaknál

A legtöbb esetben a nő a felét örökli annak, amennyit egy ugyanolyan rokonsági fokon álló férfi örököl. Azonban nem mindig ez az eset. Abban az esetben, ha a halott nem hagy sem felmenőket sem utódokat, hanem van két édestestvére, egy fiú és egy lány, mindkettő egy hatodot kap.

Ha a halott hagyott gyerekeket, mindkét szülő, vagyis (a halott) apja és anyja egyenlő összegben örökölnek, mindketten egy hatodot kapnak. Bizonyos esetekben a nő kétszer annyit kap a férfinél. Ha a halott egy nő, aki nem hagyott maga után gyerekeket, testvéreket, és csak a férje élte túl, a férj kapja a vagyon felét, míg az anyja az egyharmadot, és az apja a megmaradó egy hatodot. Ebben a különleges esetben az anya kétszer annyit kap, mint az apa.

A nők általában a felét kapják annak, mint az ugyanazon rokonsági fokon álló férfiak

Általánosságban véve igaz, hogy a legtöbb esetben a nő az ugyanazon a rokonsági fokon álló férfi részének felét kapja. Így van ez a következő esetekben:

§ (a halott) lánya a felét kapja annak, amit a fia.

§ A feleség az ⅛-át kapja és a férj az ¼-ét, ha a halottnak nincs gyermeke.

§ A feleség ¼-et kap a férj pedig ½-et, ha a halottnak van gyereke.

§ Ha a halottnak sem felmenői, sem utódai nincsenek, a lánytestvére feleannyit kap, mint a fiútestvér.

5. A férfi azért kap kétszer annyit, mint a nő, mert anyagilag ő tartja el a családot

Az iszlámban a nőnek nincs anyagi kötelezettsége és a gazdasági felelősség a férfi vállán nyugszik. Mielőtt egy nő megházasodik, az apa vagy a fiútestvér kötelessége, hogy biztosítsa a lakhatást, élelmet, ruházatot, és a nő minden más anyagi természetű szükségletét. Amikor megházasodott, ez a felelősség a férjéé, illetve majd a fiáé lesz, ha felnő. Az iszlám a férfit teszi anyagilag felelősnek a családja szükségletei biztosításáért. Hogy képes legyen teljesen ellátni ezt a felelősséget, ezért kap a férfi kétszer annyit az örökségből. Például ha egy ember meghal és százötvenezer rúpiát hagy maga után, a fia százezer rúpiát kap, a lánya pedig csak ötvenezret. Abból a százezerből, amit a fiú örökölt, mivel kötelezettségei vannak a családja iránt, az egészet, vagy legalább nyolcvan százalékát el kell költenie a családjára, tehát csak körülbelül húszezer marad saját magának. A másik oldalon a lánynak, aki csak ötvenezret örökölt, egy fillért sem kötelező kifizetnie senkinek. Megtarthatja az egész összeget magára. Ki szeretne örökölni százezer rúpiát és kifizetni nyolcvanezret belőle, és ki szeretne ötvenezret örökölni, és megtartani az egészet magának?

Túlvilág - élet a halál után

Kérdés:

Hogyan bizonyítható be a túlvilág, vagyis a halál utáni élet létezése?

Válasz:

A túlvilági életbe vetett hit nem vak hitre alapszik?

Sokan csodálkoznak, hogy egy tudományosan és logikusan gondolkodó ember hogyan hihet olyan dologban, mint a halál utáni élet. Az emberek azt gondolják, hogy mindaz, aki hisz a túlvilágban, vak hiedelmet követ.

Az én hitem a túlvilágban logikus érveken alapszik.

A túlvilágban hinni logikus

Több mint ezer olyan vers van a Dicsőséges Koránban, amely tudományos tényeken alapszik (lásd e szerző könyvét: Korán és modern tudomány – Összeegyeztethetőek vagy összeegyeztethetetlenek?) Sok olyan tényt említ a Korán, amelyet csak a legutóbbi századokban fedeztek fel. A tudomány azonban nem emelkedett még arra a szintre, hogy megerősítse a Korán minden egyes állítását.

Tételezzük fel, hogy mindannak, amit a Korán említ, 80%-a 100%-ig helyesnek bizonyult. A maradék 20%-ról a tudomány nem jelent ki semmit, mivel még nem annyira fejlett, hogy akár megerősíteni, akár megcáfolni képes lenne. A korlátozott tudással, amivel rendelkezünk, nem mondhatjuk biztosra, hogy a Koránnak akár egyetlen százaléka vagy verse ebből a 20%-ból helytelen. Tehát ha a 80%-a a Koránnak helyes és a maradék 20% nem lett megcáfolva, a logika azt mondja, hogy a 20% is igaz. A túlvilág létezése, amelyet említ a Korán, e kétséges 20%-ba esik, amelyre logikám azt mondja, hogy helyes.

A béke és az emberi értékek elvei értelmetlenek a túlvilágban való hit nélkül

Rabolni jó vagy rossz tett? Egy normális kiegyensúlyozott ember azt mondaná, hogy rossz. Hogy győzhet meg valaki, aki nem hisz a túlvilágban egy hatalommal és befolyással rendelkező bűnözőt arról, hogy rabolni rossz dolog?

Tételezzük fel, hogy én vagyok a leghatalmasabb és legbefolyásosabb bűnöző a világon. Ugyanakkor intelligens és logikusan gondolkozó ember is vagyok. Azt mondom, hogy rabolni jó, mert ez segít engem hozzá a luxusélethez. Tehát a rablás jó nekem.

Ha valaki logikus érvekkel szolgálhatna arról, hogy miért rossz nekem a rablás, azonnal abbahagynám. Az emberek általában a következő érvekkel hozakodnak elő:

a. Az embernek, akit kiraboltak, nehézségei lesznek

Valaki mondhatja, hogy a kirabolt embernek nehézségei lesznek. Természetesen egyetértek, hogy ez rossz annak, akit kirabolnak. Azonban nekem jó. Ha ellopok 1000 dollárt, ehetek egy finom vacsorát egy ötcsillagos étteremben.

b. Valaki téged is kirabolhat

Valaki azzal érvelhet, hogy egy nap engem is kirabolhatnak. Senki nem rabolhat ki engem, mivel én egy nagyhatalommal rendelkező bűnöző vagyok, és több száz testőröm van. Én bárkit kirabolhatok, de engem senki sem rabolhat ki. A lopás kockázatos foglalkozás lehet egy átlagember számára, de nem egy olyan befolyásos embernek, mint én.

c. A rendőrség letartóztathat téged

Néhányan azt mondhatják, hogyha lopsz, a rendőrség letartóztathat. A rendőrség nem tartóztathat le engem, mert lefizettem őket. Minisztereket is lefizettem. Egyetértek, ha egy átlagember lop, le fogják tartóztatni, és az rossz lesz neki, de én egy különlegesen befolyásos és hatalmas bűnöző vagyok.

Adjatok csak egy logikus okot, amiért rossz lenne nekem, és nem rabolok többet.

d. Ez könnyen szerzett pénz

Van, aki azt mondja, ez könnyen, és nem nehéz munkával szerzett pénz. Teljesen egyetértek, hogy ez könnyen szerzett pénz, és ez az egyik fő oka annak, hogy lopok. Ha valakinek van választási lehetősége, hogy könnyen vagy nehezen szerezzen pénzt, akkor a könnyebb utat fogja választani.

e. Ez emberiségellenes

Valaki mondhatja, hogy ez az emberiség elleni tett, és hogy az embernek gondolnia kell más emberi lényekre is. Ellenérvem erre az, hogy ki írta az 'emberség' törvényét, és miért kellene nekem követnem?

Ez a törvény megfelelő lehet az érzelmes emberek számára, de én egy logikusan gondolkodó ember vagyok, és nem látok hasznot abban, hogy más emberekkel foglalkozzam.

f. Ez önzés

Valaki mondhatja, hogy rabolni önzés. Ez igaz, hogy a rablás önző cselekedet; de végül is miért ne legyek önző? Így jutok oda, hogy élvezhessem az életemet.

A logika nem bizonyítja, hogy a rablás rossz cselekedet.

Tehát minden olyan érv, amely megpróbálja bebizonyítani, hogy a rablás rossztett, hiábavaló. Ezek az érvek elegendőek lehetnek egy átlagember számára, de nem egy hatalommal és befolyással rendelkező bűnözőnek, mint én. Az ésszerűség és a logika erejét egyik érv sem állta meg. Nem meglepő, hogy annyi bűnöző van ezen a világon.

Hasonlóan a nemi erőszakot, a csalást, stb. is tud jónak igazolni egy olyan ember, mint én, és nincs logikus érv, ami meggyőzhetne ezek rossz voltáról.

Egy muszlim meggyőzhet egy hatalommal és befolyással rendelkező bűnözőt

Most cseréljünk szerepet. Tegyük fel, hogy te vagy a hatalommal rendelkező és legbefolyásosabb bűnöző a világon, akinek a rendőrség és a miniszterek a zsebében vannak. Van egy hadseregnyi bűnöző, akik védelmeznek téged. Én egy muszlim vagyok, aki meg fog győzni téged arról, hogy rabolni, erőszakot elkövetni, csalni, stb. rossz tettek.

Ha ugyanazokat az érveket hozom fel, hogy bebizonyítsam, hogy a rablás rossz, a bűnöző ugyanúgy fog felelni, mint korábban. Egyetértek, hogy a bűnöző logikusan gondolkodik, és minden érve csak akkor igaz, ha ő a leghatalmasabb és legbefolyásosabb bűnöző a világon.

Minden ember igazságot akar

Minden egyes ember az igazságra vágyik. Még ha nem is akar igazságot másoknak, magának akkor is igazságot akar. Vannak olyan emberek, akiket megrészegített a hatalom és a befolyás, és másoknak fájdalmat és szenvedést okoznak. Ugyanezek az emberek viszont biztosan elleneznék, ha valamilyen igazságtalanság történne velük. Azért váltak érzéketlenné mások szenvedése iránt, mert a hatalmat és a befolyást imádják. A hatalom és a befolyás, ahogy érzik, nem csak megengedi nekik, hogy igazságtalanok lehessenek másokkal, hanem meg is akadályoz másokat abban, hogy ezt tegyék velük.

Isten Hatalmas és Igazságos

Muszlimként meggyőzném a bűnözőt a Mindenható Isten létezéséről (lásd a választ, ami Isten létezését bizonyítja). Ez az Isten hatalmasabb nálad, és ugyanakkor igazságos is. A Dicsőséges Korán azt mondja:

„Allah egy porszemnyi jogtalanságot sem fog elkövetni.(...)ˮ [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 4:40]

Miért nem büntet meg engem Isten?

A logikusan és tudományosan gondolkozó bűnöző egyetértett azzal, hogy Isten létezik, miután megkapta a Korán tudományos tényeit. Felteheti a kérdést, hogy Isten, ha Hatalmas és Igazságos, miért nem bünteti őt meg?

Az igazságtalanságot elkövető emberek büntetést érdemelnek

Mindenki, aki elszenvedett valaha igazságtalanságot, anyagi vagy társadalmi helyzetétől függetlenül, majdnem biztos, hogy az igazságtalanság elkövetőjét meg akarja büntetni. Minden normális ember szeretné, ha a rabló vagy erőszaktevő megfelelő leckét kapna. Bár sok bűnözőt megbüntetnek, nagyon soknak a haja szála sem görbül meg. Kényelmes luxuséletet folytatnak, békében élnek. Ha igazságtalanságot követ el egy hatalommal és befolyással rendelkező emberrel egy még nagyobb hatalommal és még több befolyással rendelkező ember, ő is azt fogja akarni, hogy az igazságtalanságot elkövető büntetést kapjon.

Ez az élet teszt a túlvilághoz

Ez az élet egy teszt, amelytől a túlvilági helyzetünk függ. A Dicsőséges Korán azt mondja:

„Aki megteremtette a halált és az életet, hogy ezzel is próbának vessen alá benneteket – kié közületek a legkegyesebb cselekedet. Ő a Hatalmas és a Megbocsátó.ˮ [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 67:2]

Végső igazság az Ítéletnapon

A Dicsőséges Korán azt mondja:

„Minden teremtett lélek meg fogja kóstolni a halált! Ám a ti teljes jutalmatokat a Feltámadás Napján kapjátok meg. Ám, akik távol tartatnak a Tűztől és a Paradicsomba kerülnek be, azok győzelmet arattak. Ám az evilági élet csupán csalóka élvezet.ˮ [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 3:185]

A végső igazság az Ítéletnapon lesz kihirdetve. Miután az ember meghal, fel lesz támasztva az Ítéletnapon az egész emberiséggel együtt. Lehetséges, hogy valaki megkapja büntetésének egy részét az evilágon. A végső jutalom és büntetés csak a túlvilágon lesz. A Mindenható Isten talán nem bünteti meg a rablót vagy az erőszaktevőt ezen a világon, de bizonyosan számon kéri az Ítéletnapon, és megbünteti a túlvilágon, vagyis a halál utáni életben.

Milyen büntetést adhat az emberi törvény Hitlernek?

Hitler elégetett hatmillió zsidót terroruralma alatt. Ha a rendőrség le is tartóztatta volna, milyen büntetést kellett volna az emberi törvénynek kiszabnia Hitlerre, hogy az igazság győzzön? A legtöbb, amit tehetnek, hogy beküldik Hitlert a gázkamrába. De ez egyetlen zsidó megölése miatti büntetés lenne. Mi van a maradék ötmillió kilencszázkilencvenkilencezer kilencszázkilencvenkilenc zsidóval?

Allah megégetheti Hitlert több mint hatmilliószor a pokoltűzben

Allah azt mondja a Dicsőséges Koránban:

„Bizony azokat, akik hitetlenek a Mi Jeleinkkel szemben, a Tűzben fogjuk elégetni. És mindannyiszor mikor a bőrük cserepesre égett új bőrre cseréljük azokat, hogy újra megízlelhessék a büntetést. Allah bizony Hatalmas és Bölcs.ˮ [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 4:56]

Ha Allah akarja, elégetheti Hitlert hatmilliószor a túlvilágon a pokol tüzében.

Nincs értelme az emberi „jó" és „rossz" fogalmainak a túlvilág fogalma nélkül

Világos, hogy anélkül, hogy egy ember meggyőződne a túlvilág, vagyis a halál utáni élet igazáról, az emberi értékeket, a tettek jó és rossz természetét lehetetlen bebizonyítani bárkinek, aki igazságtalanságot követ el, különösen, ha befolyásos és nagy hatalom birtokában van.

A muszlimok miért oszlanak szektákra/külömböző jogi iskolákra?

Kérdés:

Ha minden muszlim egy és ugyanazt a Koránt követi, akkor miért van annyi szekta és gondolkodási iskola a muszlimok között?

Válasz:

A muszlimoknak egyesülniük kellene

Tény, hogy ma a muszlimok megosztottak egymás között. E tragikus megosztottságot az iszlám egyáltalán nem helyesli. Az iszlám az egységet támogatja követői között.

A Dicsőséges Korán azt mondja:

„És kapaszkodjatok Allah kötelékébe mindannyian! És ne szakadozzatok szét! (...)ˮ [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 3:103]

Mi az Allah köteléke, amelyre utal ez a vers? A Dicsőséges Korán. A Dicsőséges Korán Allahnak azon köteléke, amelyhez minden muszlimnak együtt kellene ragaszkodnia. Kétszeres hangsúlyozást találunk itt. Amellett, hogy azt mondja, hogy „És kapaszkodjatok Allah kötelékébe mindannyian", azt is mondja: „És ne szakadozzatok szét".

A Korán máshol azt mondja:

„Ó, ti akik hisztek! Engedelmeskedjetek Allah-nak, és engedelmeskedjetek a Küldöttnek (...)" [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 4:59]

Minden muszlimnak követnie kell a Koránt és a hiteles hadíthokat, és nem lehetnek megosztottak egymás közt.

Tilos szektákat és megosztottságot létrehozni az iszlámban

A Dicsőséges Korán azt mondja:

„Bizony azok akik széttagolták a vallásukat és különböző csoportokra szakadtak szét, te nem tartozol azokhoz semmiben sem, Az ő ügyük Allah-ra tartozik. Majd Ő el fogja nekik mondani mit tettek.ˮ [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 6:159]

Ebben az ájában Magasztos Allah azt mondja, hogy az embernek el kell távolodnia azoktól, akik megosztják a vallást és szektákat hoznak létre.

De ha valaki megkérdez egy muszlimot, hogy „te mi vagy", általában azt feleli, hogy „szunnita vagyok" vagy „síita vagyok". Vannak, akik hanafinak, sáfiinak, malikinak vagy hanbalinak tartják magukat. Van, aki azt mondja, ő deobandi, vagy más barelvinek mondja magát.

Prófétánk muszlim volt

Meg lehetne kérdezni ezeket a muszlimokat: „Mi volt a mi szeretett Prófétánk (Allah áldása és békéje legyen vele)? Hanafi volt, sáfii, hanbali vagy maliki?" Nem. Ő muszlim volt, mint Allah összes többi prófétája és küldötte ő előtte.

A Korán a 3. fejezetben, az 52. versben említi, hogy Jézus (béke legyen vele) muszlim volt.

Később, a 3. fejezetben, a 67. versben a Korán azt mondja, hogy Ibrahim (béke legyen vele) nem volt sem zsidó, sem keresztény, hanem muszlim volt.

A Korán azt mondja, hogy muszlimoknak hívjuk magunkat

a. Ha valaki felteszi a kérdést egy muszlimnak, hogy ő mi, mondja azt: „Muszlim vagyok, nem hanafi vagy safii". Fusszilat szóra (41. fejezet) 33. verse azt mondja:

„Ki mondhatna szebb szót annál, mint az, aki Allah-hoz fohászkodik és jóravaló módon cselekszik és azt mondja: «Én bizony a muzulmánok közül való vagyok.»ˮ [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 41:33]

Tehát, más szavakkal: „azok közé tartozom, akik alávetik magukat (Allahnak)".

b. A Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) leveleket diktált nem-muszlim királyoknak és uralkodóknak, amelyekben hívta őket, hogy fogadják el az iszlámot. Ezekben a levelekben egy Korán-verset idézett, az Ál Imrán szúrából (3. fejezet) 64. vers:

(...)mondjátok: «Tanúsítsátok, hogy mi muzulmánok vagyunk (alávetjük magunkat Allah akaratának)!»" [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 3:64]

Tisztelet az iszlám nagy tudósai előtt

Tisztelet illeti meg az iszlám nagy tudósait, köztük a négy imámot, Abu Hanífát, Sáfiit, Ahmed ibn Hanbalt és Málikot (Allah legyen velük könyörületes). Nagy tudósok voltak, és Allah jutalmazza meg őket kutatásaikért és kemény munkájukért. Senki nem ellenkezhet azzal, ha valaki egyetért Abu Hanífa vagy Sáfii imám kutatásaival és nézeteivel. Viszont ha valaki felteszi a kérdést, hogy mi vagy, a válasz csak az lehet: muszlim vagyok.

Valaki előhozakodhat azzal az érvvel, hogy szeretett Prófétánk (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta egy hadíthban, amelyet a Szunan Abu Dawúdban olvashatunk, a 4579. hadíth, melyben azt mondta: „Közösségem hetvenhárom szektára fog szétesni."

Ez a hadíth arról szól, hogy a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) előre beszélt a hetvenhárom szekta megjelenéséről. Nem azt mondta, hogy a muszlimoknak tevékenyen részt kell venniük abban, hogy szektákra oszoljanak. Akik a Korán is a hiteles hadíthok tanításait követik, és nem oszlanak szektákra, azok járnak a helyes úton.

Tirmidhi 171. hadíthában a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta: „Ummám hetvenhárom szektára fog szétesni, mind a pokol tüzébe kerülnek, kivéve egyet." A társak megkérdezték Allah Küldöttét, hogy mely csoport lesz az. Erre így felelt: „Az, amelyikhez én és a társaim tartozom."

A Dicsőséges Korán különböző versekben említi: „Engedelmeskedjetek Allahnak és engedelmeskedjetek a Küldöttnek.ˮ Egy igaz muszlim csak a Dicsőséges Koránt és a hiteles hadíthokat követi. Egyetérthet bármelyik tudós véleményével, amíg azok megegyeznek a Korán és a hiteles hadíthok tanításaival. Ha ezek a vélemények Allah Szavával, vagy Prófétája Szunnájával ellenkeznek, akkor nem számítanak, bármilyen tanult is legyen a tudós, aki formálta őket.

Bárcsak a muszlimok értően olvasnák a Koránt és ragaszkodnának a hiteles hadíthokhoz, akkor in sha Allah e különbözőségek legtöbbje megoldódna, és egy egyesült muszlim Umma lennénk.

Minden vallás azt tanítja az embereknek, hogy legyenek jók. Miért kellene akkor pont az iszlámot követni?

Kérdés:

Minden vallás lényegében azt tanítja követőinek, hogy jótetteket cselekedjen. Miért kellene akkor valakinek az iszlámot követnie? Nem követheti bármelyik másik vallást helyette?

Válasz:

A legnagyobb különbség az iszlám és más vallások között

Alapjában véve minden vallás a jó megtételére és a rossz elkerülésére buzdít. Az iszlám azonban ezen túlmegy. Megmutatja nekünk, hogy hogyan lehet a gyakorlati életben elérni a jóságot és elkerülni a rosszat egyéni és közösségi életünkben. Az iszlám figyelembe veszi emberi természetünket és az emberi társadalom bonyolultságát. Az iszlám egy útmutatás Magától a Teremtőtől. Ezért hívják az iszlámot dín-ul-fitrának, az ember természete vallásának is.

Példa – az iszlám azt parancsolja, hogy ne lopjunk, és elő is írja a lopás elkerülésének a módját

a. Az iszlám előírja, hogyan kerülhető el a rablás

Minden nagyobb vallás azt tanítja, hogy a lopás bűn. Az iszlám ugyanezt tanítja. Tehát mi a különbség az iszlám és más vallások között? A különbség abban rejlik, hogy az iszlám amellett, hogy megtanítja, hogy a lopás rossz, megmutatja a gyakorlati útját egy olyan társadalmi struktúra felépítésének, amelyben az emberek nem lopnak.

b. Az iszlám előírja a Zakáh-t

AZ iszlám előírja a zakah rendszerét, amely a kötelező évenkénti adakozás. Az iszlám törvény előírja, hogy mindenki, akinek a megtakarításai túlhaladják a niszáb szintjét, tehát több mint 85 gramm arany értéke, 2,5%-át annak a megtakarításnak oda kell adni minden holdévben adakozás formájában. Ha minden gazdag ember őszintén adna zakáht, a szegénység eltűnne a Föld színéről. Nem lenne egyetlenegy ember sem, aki éhen halna.

c. Kézlevágás a lopás büntetése

Az iszlám előírja, hogy ha valakiről bebizonyosodott, hogy lopott, le kell vágni a kezét. A Dicsőséges Korán azt mondja a Maida szúrában:

„A tolvaj férfi és a tolvaj nő, mindkettőnek vágjátok le a kezét, annak jutalmaként, amit szereztek és Allah-tól származó megtorlásként. Allah Hatalmas és Bölcs.ˮ [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 5:38]

„Kézlevágás a 21. században? Az iszlám egy barbár és kegyetlen vallás!" – mondhatná erre valaki…

Eredmény a saría bevezetésekor

Valószínűleg Amerika az egyik legfejlettebb ország a világon. Sajnos első a bűnstatisztikákban is, a legtöbb lopást itt követik el. Tegyük fel, hogy bevezetik az iszlám saríát Amerikában, tehát minden gazdag ember zakáh-t fizet (ha a megtakarításának értéke meghaladja a 85 gramm arany értékét, a teljes vagyona 2.5%-át adakozásra fordítja minden holdévben), és minden elítélt rablónak levágják a kezét büntetésként. A lopás és a rablás aránya Amerikában megnő, ugyanannyi marad, vagy lecsökken? Természetesen csökkenni fog. Ezen túlmenően egy ennyire szigorú törvény sok lehetséges rablót elbátortalanítana.

Egyetértek, hogy amennyi lopás ma a világon történik, olyan rengeteg, hogyha minden tolvajnak levágnánk a kezét, emberek tízezrei sétálnának kéz nélkül. A lényeg itt az, hogy amikor bevezetik a törvényt, a lopások száma azonnal csökkenni fog. A potenciális rabló komolyan végiggondolná, mielőtt kockára tenné végtagjait. A büntetés puszta gondolata meghátrálásra kényszeríteni a legtöbb rablót. Csak kevesen lennének, akik mégis lopnának. Tehát csak keveseknek lenne levágva a keze, viszont milliók élnének békében anélkül, hogy attól kelljen félniük, hogy kirabolják őket.

Az iszlám saría tehát gyakorlatias és eredményes.

Példa: Az iszlám megtiltja a nők zaklatását és a nemi erőszakot. Előírja a hidzsábot, és halálbüntetést ír elő az elítélt erőszaktevőnek

a. Az iszlám előírja, hogyan lehet elkerülni a zaklatást és az erőszakot

Minden nagyobb vallás kijelenti, hogy a nők zaklatása és megerőszakolása súlyos bűnök. Az iszlám ugyanezt tanítja. Mi akkor a különbség az iszlám és más vallások között? A különbség az, hogy az iszlám nem csak hirdeti a nők tiszteletét és gyűlöli a nők molesztálását és megerőszakolását, mint súlyos bűnöket, hanem világos irányvonalakat ad, amelyek mentén a társadalom megszüntetheti az ilyen bűnöket.

b. Hidzsáb a férfiaknak

Az iszlámban létezik a hidzsáb rendszere. A Dicsőséges Korán előbb említi a hidzsábot a férfiaknak, és utána a nőknek. A férfiak hidzsábját a következő vers említi:

„Mondd a hívő férfiaknak, hogy süssék le tekintetüket és őrizzék a szemérmüket. Ez tisztább a számukra. Allah-nak tudása van arról, hogy ti mit tesztek." [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 24:30]

Abban a pillanatban, amikor egy férfi ránéz egy nőre és valamilyen illetlen vagy szégyentelen gondolat villan az eszébe, le kell sütnie tekintetét.

c. Hidzsáb a nőknek

A nők hidzsábját a következő vers említi:

„És mondd a hívő nőknek, hogy süssék le tekintetüket és őrizzék szemérmüket és díszeiket ne mutassák ki csak ami csak azt, ami látható! Kendőjükkel takarják el ruhakivágásukat és díszeiket ne mutassák meg csak a férjeiknek (…)" [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 24:31]

A nő hidzsábja azt jelenti, hogy egész testét be kell fednie. Ami látszhat, az az arc és a kezek a csuklóig. Ha szeretnék, ezeket is eltakarhatják. Néhány tudós szerint az arcot is el kell takarni.

d. A hidzsáb megelőzi a zaklatást

Allah a hidzsábot a nők számára a következő okból írta elő, amelyet a Koránban az Ahzáb szúrában olvashatunk a következő versben:

„Ó Próféta! Mondd a feleségeidnek és a leányaidnak és a hívők feleségeinek, hogy a köntösükkel takarják be (a fejeiket, és egész testüket). Ez közelebb van ahhoz, hogy elismertessenek és ne rágalmaztassanak. Allah Megbocsátó és Könyörületes." [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 33:59]

A Korán azt mondja, hogy a hidzsáb azért lett előírva a nők számára, hogy tisztességes nőként ismerjék őket és ez megelőzi, hogy zaklatva legyenek.

e. Halálbüntetés az erőszaktevőnek

Az iszlám saría szerint a férfi, akit bűnösnek találnak, hogy megerőszakolt egy nőt, halálbüntetés illeti. Sokakat meglephet ez a 'durva' büntetés. Azt is mondják egyesek, hogy az iszlám egy kegyetlen, barbár vallás. Feltettem egy egyszerű kérdést nem-muszlim férfiak százainak. Tegyük fel, Isten mentsen tőle, hogy valaki megerőszakolja a feleségedet, az édesanyádat vagy a húgodat. Téged tesznek meg bíróként ennek az embernek az ügyében. Milyen büntetést fogsz rá kiszabni? Mindannyian azt mondták, hogy halálra ítélnék. Néhányan odáig mentek, hogy azt mondták, halálra kellene kínozni. Ha azt kérdezem, hogy ha valaki megerőszakolja a feleségedet vagy az édesanyádat, halálra akarod ítélni. Ha viszont ugyanezt a bűnt követik el valaki más feleségével, lányával, vagy édesanyjával, azt mondjátok, a halálbüntetés barbár. Miért a kettős mérce?

f. Az Egyesült Államokban a legmagasabb a száma a nemi erőszaknak

Az Egyesült Államokat tartják az egyik legfejlettebb országnak a világon. Egy F.B.I. riport szerint az 199.-es évben 102.555 esetben regisztráltak nemi erőszakot. Azt is mondja, hogy az eseteknek csak a 16%-át regisztrálják. Tehát hogy tudjuk, mennyi volt a valóságos száma a nemi erőszaknak az 1990.-es évben, az összeget meg kell szoroznunk 6.25-tel. Ez 640.968 nemi erőszakot jelent, amely az 1990-es évben történt. Ha ezt elosztjuk 365-tel, vagyis az év napjainak számával, átlag 1.756 nemi erőszakot kapunk minden egyes napra.

Egy másik riport szerint átlag 1900 esetben történt nemi erőszak az Egyesült Államokban naponta. A Amerikai Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Bűnügyi - Áldozati Felmérés Irodája csak a 1996-os évben 307.000 nemi erőszak esetét regisztrálta. A konkrét erőszakos eseteknek csak 30%-át jelentették be. Tehát 307.000 X 3.226 = 990.322 nemi erőszak történt 1996-ban. Az napi átlag 2713 nemi erőszak. Minden 32 másodpercben történik egy nemi erőszak Amerikában. Talán az amerikai erőszaktevők bátrabbak lettek. Az FBI 1990-es riportja úgy folytatódik, hogy a bejelentett nemi erőszakoknak csak a 10%-ában tartóztatták le az erőszaktevőket, tehát ez csak az 1,6 %-a a konkrét nemi erőszakoknak. A letartóztatottak 50%-át elengedték a tárgyalás előtt. Ez azt jelenti, hogy az erőszaktevőknek csak 0.8%-a kerül bíróság elé. Ez azt jelenti, hogyha valaki 125 nemi erőszakot követ el, esélye van rá, hogy csak egyért ítéljék el. Sokan tartanák ezt jó esélynek. A riport szerint azoknak, akiket bíróság elé állítottak, az 50%-a kevesebb, mint egy éves börtönbüntetést kapott, bár az amerikai törvény hét évet ír elő, mint a nemi erőszakért kiszabott büntetés. Egy erőszaktevő iránt a bíró elnéző, ha először követi el. Képzeljük el, hogy egy ember elkövetett 125 nemi erőszakot, az esélye, hogy elítélik, csak egyetlen egyszer, és az esetek 50%-ában a bíró elnéző lesz és kevesebb, mint egy éves büntetést szab ki rá!

g. Eredmények, ha bevezetik az iszlám saríát

Tételezzük fel, hogy az iszlám sariát bevezetik Amerikában. Bármikor, ha egy férfi ránéz egy nőre, és illetlen, szégyentelen gondolatok jutnak az eszébe, lesüti a szemét. Minden nő hidzsábot hord, tehát az egész teste takarva van, kivéve az arca és a keze könyékig. Mindezek után, ha egy férfi mégis megerőszakol egy nőt, halálbüntetést kap. Megkérdezem most, az erőszakok száma növekedni fog, ugyanaz marad, vagy csökkenni fog? Természetesen csökkenni fog. Az iszlám saría eredményeket ér el.

Az iszlám gyakorlati megoldásokkal szolgál az emberiség problémáira

Az iszlám a legjobb életmód, mert tanításai nem retorikus hitelvek, hanem gyakorlati megoldások az emberiség problémái számára. Az iszlám mind az egyéni, mind a közösségi szinten eredményeket ér el. Az iszlám a legjobb életmód, mert egy gyakorlatias, egyetemes vallás, amely nem valamilyen nemzetiséghez vagy származáshoz kötődik.

Hatalmas külömbség az iszlám és a muszlimok

gyakorlata között

Kérdés:

Ha az iszlám a legjobb vallás, miért van annyi muszlim, aki hazudik, megbízhatatlan, vagy olyan dolgokban vesz részt, mind csalás, megvesztegetés, drogkereskedelem, stb.?

Válasz:

A média befeketíti az iszlámot

a. Az iszlám kétségtelenül a legjobb vallás, de a média olyan nyugatiak kezében van, akik félnek az iszlámtól. A média folyamatosan iszlámellenes információt sugároz. Vagy hamis információt mondanak az iszlámról, hamisan idézik az iszlámot, vagy aránytalanul mutatnak be valamit.

b. Amikor bármilyen bomba robban bárhol, az első, akiket vádolnak bizonyíték nélkül, az biztosan a muszlimok lesznek. Ez jelenik meg a főcímekben a hírekben. Később, amikor kiderül, hogy nem muszlimok voltak a felelősek, az csak a kevésbé fontos hírek között szerepel.

c. Ha egy ötvenéves muszlim férfi feleségül vesz egy tizenöt éves muszlim lányt, miután engedélyt kért tőle, ez az újságok címoldalán szerepel, de ha egy ötvenéves nem-muszlim megerőszakol egy hatéves kislányt, azt talán megemlítik a rövid hírek között. Amerikában minden nap átlagosan 2.713 nemi erőszak történik, de ez nem jelenik meg a hírekben, mert már megszokottá vált az amerikaiak számára.

Minden közösségnek van fekete báránya

Tudatában vagyok annak, hogy vannak olyan muszlimok, akik hazudnak, megbízhatatlanok, csalók, stb., de a média ezt úgy állítja be, mintha csak a muszlimok tennének ilyen dolgokat. Minden közösségben van fekete bárány. Ismerek olyan muszlimokat, akik alkoholisták, és a legtöbb nem-muszlimnál többet isznak.

A muszlimok közösen a legjobbak

Az összes fekete bárány ellenére, akik jelen vannak a muszlim közösségben, ha a muszlimokat összességében vesszük, ez a legjobb közösség a világon. Mi vagyunk a legnagyobb antialkoholista közösség, mármint azok, akik nem isznak alkoholt. Kollektívan szemlélve mi vagyunk az a közösség, akik a legtöbbet adakozik. Nincs még egy olyan közösség a világon, aki a muszlimok közelébe érhetne, ha erkölcsről van szó, ha józanságról van szó, ha emberi értékekről és etikáról van szó.

Ne ítéld meg az autót a vezetőjéről

Ha meg akarod ítélni, milyen jó a legújabb Mercedes modell, és valaki, aki nem tud vezetni, az ül a kormánynál és összetöri az autót, kit fogsz hibáztatni? Az autót vagy a vezetőt? Természetesen a vezetőt. Ahhoz, hogy valaki megtudja, mennyire jó az autó, nem a vezetőt kell figyelni, hanem az autó képességeit és tulajdonságait. Milyen gyors, mennyi az átlagfogyasztása, mennyire biztonságos, stb.. Még ha feltételesen el is fogadom, hogy a muszlimok rosszak, nem ítélhetjük meg az iszlámot a követői alapján. Ha meg akarod ítélni, mennyire jó az iszlám, akkor a hiteles forrásait vedd figyelembe, vagyis a Dicsőséges Koránt és a hiteles hadíthokat.

Az iszlámot legjobb követője, Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) alapján ítéljük meg

Ha gyakorlatilag akarsz meggyőződni róla, hogy egy autó mennyire jó, akkor egy tapasztalt vezetőt ültetsz a kormány mögé. Hasonlóképpen, az iszlám legjobb és legmegfelelőbb példával szolgáló követőjét figyelve meg lehet tudni, hogy mennyire jó az iszlám. Ez nem más, mint Isten utolsó és végső küldötte, Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele). A muszlimok mellett elég sok őszinte és pártatlan nem-muszlim történész volt, akik azt mondták, hogy Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) volt a legjobb ember a világon. Michael H. Hart írt egy könyvet A száz legbefolyásosabb ember a történelemben címmel, és a legfelső helyre, vagyis első számúnak az iszlám szeretett prófétáját, Mohamedet (Allah áldása és békéje legyen vele) helyezte. Sok más hasonló példa van arra, hogy nem muszlimok tisztelegtek a próféta előtt, mint Thomas Carlyle, LaMartine, stb.

A nem-muszlimokra azt mondják: Káfir

Kérdés:

A muszlimok miért sértegetik a nem-muszlimokat azzal, hogy káfirnak nevezik őket?

Válasz:

Káfir azt jelenti: visszautasít

A 'káfir' szó a 'kufr' szóból származik, amelynek jelentése: letakar, elrejt, visszautasít. Az iszlám terminológiában a káfir azt jelenti, aki letakarja vagy visszautasítja az iszlám igazságát. Magyarul egyszerűen nem-muszlimoknak nevezzük őket.

Ha egy nem-muszlim azt, hogy nem muszlimnak, vagy káfirnak mondják, ami ugyanazt jelenti, sértésnek veszi, ez az ő félreértéséből származik. Megfelelő forrásokból kell tájékozódnia az iszlámról és az iszlám terminológiájáról, és nem csak nem fog megsértődni, hanem meg fogja érteni az iszlámot a helyes nézőpontból.

Tudómányos kategóriák: