• PDF

  E kézikönyv segítséget nyújt a misszionáriusokkal való vitákban, akik a muszlimokat saját otthonaikban zaklatják, és ugyanakkor fontos információkat tartalmaz minden muszlim számára aki a keresztényeknek meg szeretné mutatni Isten igazi útját.

 • PDF

  Jézust valóban keresztre feszítették megváltásunkért?

 • PDF

  Ez a kiskönyv keresztény egyházi és világi emberekkel folytatott beszélgetések eredménye, a célja a gondolatébresztés, és az, hogy az ember elgondolkozzon, mi is került bele a kereszténységbe. Elkerülhetetlen témákkal foglalkozik azok számára, akik az igazságot keresik, és akik összehasonlító vallástudománnyal foglalkoznak. Az olvasók meg fognak lepődni, ha megtudják, hogy a Bibliában Jézus soha nem állította, hogy ő Isten; hogy Jézus nem halt meg a kereszten; hogy a Jézus által megtett csodákat sok más próféta is megtette, sőt, hitetlenek is; és hogy maga Jézus hirdette Mohamed próféta eljövetelét, béke legyen velük.

 • PDF

  Ez a könyv azoknak a tanúságaiból lett összeállítva, akik objektíven tanulták az iszlámot, majd tudatos döntés eredményeképpen felvették a vallást. A szándék az, hogy azok, akik még nem gondolkoztak az iszlámra való áttérésen, beleláthassanak azoknak a gondolataiba, akik ezt már megtették azáltal, hogy elolvassák tanúságukat, és hogy megismerik, hogy az iszlám egy olyan hit, amely minden kor számára megfelelő, és alkalmazható az idők végezetéig.

 • PDF

  A keresztények, a muszlimoktól eltérően, abban hisznek, hogy Jézus (BLV) Isten (Allah) fia, és vannak közülük, akik abban hisznek, hogy ő maga Isten. Abban is hisznek, hogy Ő (Allah) lejött a mennyből, megtestesült, megverték, szenvedett és keresztre feszítették, az emberiség bűnének eltörléséért, amelyet atyjuktól, Ádámtól (BLV) örököltek. Vajon honnan származnak ezek a hiedelmek, és van-e a könyveikben valamilyen bizonyíték ezeknek az alátámasztására? Jézus (BLV) küldött volt, vagy Isten? Allah (S.W.) Egy, vagy három? Az író, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre, megvizsgálta a Szent Biblia Ó- és Újtestamentumát, az egyházi emberek és a nyugati szabad gondolkodók írásait és bizonyítékokkal szolgál minden kijelentésre.

 • PDF

  M. J. LeBlanc belülről tapasztalta meg mind a kereszténységet, mind az iszlámot. A könyv tulajdonképpen ennek a mély megértésnek az eredménye. Az olyan dogmák, mint a szentháromság, Krisztus istenfiúsága, eredendő bűn és megváltás, mind Jézus Krisztus eltúlzott tiszteletéből származnak, mivel a keresztények feljebb emelték, mint ahová Isten szánta őt. E könyv tanulmányozása után a keresztények számára lehetőség nyílik egy új szemszögből megvizsgálni, hogy mit is mond a Biblia, és azt, hogy Jézus, Mária fia (béke legyen velük) tulajdonképpen mit is tanított.

 • PDF

  Ez a könyv az életünk legfontosabb kérdésével foglalkozik: Istennel való kapcsolatunkkal, az Egyetlen Istennel, Aki teremtett minket, táplált minket és Akihez visszatérünk halálunk után. Ha helyes módon alakítjuk a Vele való kapcsolatunkat, elképzelhetetlen áldás vár ránk a Túlvilágon, amelynek ez a világ csak az előzetese. Azonban, ha nem így van, akkor tudnunk kell, hogy azokat, akik elutasítják megadni Uruk jogát: a szeretetet, hálát, engedelmességet és szolgálatot, bizonyosan hatalmas szörnyűség várja

 • PDF

  Ez a könyv feltárja, hogy hogyan lehet elegánsan és logikusan az ateisták hitét lerombolni, és az emberek szemét felnyitni Istennel (Allah) kapcsolatban.

 • PDF

  Olyan dolgokról van szó ebben a könyvben, amelyet legtöbben igyekszünk minden áron elkerülni. Mint például a halál! Igen, pont a halál. Halál, Ítélet, Pokol és Paradicsom, az élet értelme, és természetesen a nagy kérdés – tényleg van Isten, vagy ez csak egy becsapás? Éppen azok a dolgok, amelyekre egyáltalán nem szeretünk gondolni, de a piros alsónadrágos férfi gondoskodik róla, hogy az életed megváltozzon.

 • PDF

  Ez a brosúra olyan gyakori és fontos kérdéséket tartalmazz amelyek sok nem-muszlimot és frissen áttértet az iszlámra is foglalkoztatnak. A válaszokat ezekre a kérdésekre az iszlám elsődleges forrása a Korán adja meg, amely maga Allah Szava.

 • PDF

  Ahogyan élnünk, halnunk kell

 • PDF

  Az igaz hitet megtalálni, kéne legyen a legfontosabb feladatunk a Földön. Próbatétel elé vagyunk állítva, hogy vajon keressük-e az igazságot vagy nem, és ha megtaláltuk, hogy elfogadjuk-e, gyakorlatba ültetjük-e, és ragaszkodunk-e hozzá. Ez a azok számára íródót akik nyitót szívvel keresik az igazságot és hajlandóak elfogadni azt, még ha keserű is lehet a felismerése. Tehát hagyjuk, hogy Beszéljen a Biblia!

 • PDF

  Hogy feleljünk a könyv címét adó kérdésre, megvizsgáljuk a Bibliát, a keresztény teológusok, kutatók, tudósok és történészek írásait, tudományos módszereket követve. Nincs két egyforma kézirat az Újszövetség kéziratai között. Mindegyikhez hozzátettek vagy elvettek, az író véleményének megfelelően, és ezt a keresztények is elismerik.

 • PDF

  A nő helyzete az iszlámban

 • PDF

  Sokan félreértik a Bibliát és azt gondolják, hogy mivel a hit Jézus istenségében annyira elterjedt, biztosan a Bibliából származik. Ebben a könyvben átfogóan bemutatjuk, hogy a Biblia nem ezt tanítja. A Biblia minden írója abban hitt, hogy Jézus nem Isten. Az a gondolat, hogy Jézus Isten, nem volt a keresztény hit része a Biblia megírása utánig, és évszázadokig tartott, míg a keresztény hit részévé vált.

 • video-shot

  YOUTUBE

  An-Nász Szúra jelentésének fordítása Magyar nyelvre, Mashary bin Rashid Al-Afasi Korán-olvasásával kísérve

 • video-shot

  YOUTUBE

  An-Nász Szúra jelentésének fordítása Magyar nyelvre, Fahad Al Kandari Korán-olvasásával kísérve

 • video-shot

  YOUTUBE

  Al-Falaq Szúra jelentésének fordítása Magyar nyelvre, Mashary bin Rashid Al-Afasi Korán-olvasásával kísérve

 • video-shot

  YOUTUBE

  Al-Falaq Szúra jelentésének fordítása Magyar nyelvre, Ahmad Al-Ajmy Korán-olvasásával kísérve

 • video-shot

  YOUTUBE

  Al-Ikhlász Szúra jelentésének fordítása Magyar nyelvre, Mashary bin Rashid Al-Afasi Korán-olvasásával kísérve

Page : 9 - From : 1
feedback