Tudómányos kategóriák

معلومات المواد باللغة العربية

Books Recommended for Print

A tételek száma: 21

 • Magyar

  PDF

  Ez a kiskönyv, a Korán és a Próféta hagyományaira támaszkodva, körvonalazza azokat a lépéseket amelyeket meg kell tenni az igazi boldogság eléréséhez, amely távol van minden emberi gonoszságtól és amelyre minden ember vágyik. Ez ugyanaz a boldogság amelyre az egész muszlim közösség vágyik és megpróbálja elérni, mivel ez az egyetlen út amelyet követni kell az élet során, és amelynek az alapja a jámborság és az Allah iránti hála.

 • Magyar

  PDF

  E könyv célja a Próféta (ﷺ) életrajzának és életének egyszerű bemutatása, hogy minden ember jobban megismerhesse. Az oldalakon leírásokat és pillanatfelvételeket olvashatunk a Próféta (ﷺ) tulajdonságairól és erényes életéről.

 • Magyar

  PDF

  Ez a könyv Ibn Al-Qayyim imám Zádul-Maád című tudományos művéből tartalmaz részleteket, amelyet a Próféta (ﷺ) útmutatásáról szóló egyik legjobb könyvként tartanak számon. Célunk, hogy élete minden aspektusára kitérjünk, mint követendő példákra.

 • Magyar

  PDF

  Egyetértés van arról, hogy nem lehet annál tiszteletreméltóbb találkozás, mint az, amely a Prófétával (ﷺ) jön létre. Bár társai (Allah legyen velük elégedett) részesültek abban a megtiszteltetésben, hogy találkozhattak vele és részesülhettek tanításaiban, nevelésében és oktatásában, Allah , Könyörületéből és Bőkezűségéből adott nekünk is egy lehetőséget, hogy megismerjük életrajzát, a Szunnáját, útmutatását és személyes tulajdonságait, amelyet nagymértékű könyörület, rugalmasság, nemesség, bőkezűség és erkölcsösség jellemzett, és amit ez a könyv tisztán összefoglal.

 • Magyar

  PDF

  Ebben a könyven mindenre válasz kapunk ami az iszlám hit alapjaival kapcsolatos. A Tauhíd elismert rangja miatt kötelező minden muszlimnak, hogy megfelelő fontosságot tulajdonítson ennek a kérdésnek tanulás, megértés, oktatás és meggyőződés terén, hogy megalapozza dín-jét szilárd alapokra, bizalommal és alávetéssel, ami abban az áldásban részesíti, hogy osztozik gyümölcseiben és eredményeiben.

 • Magyar

  PDF

  Ez egy bevezető könyv minden muszlim számára. A hit alapjainak és az istenszolgálatoknak az összegzése. Megtaláljuk benne a As-Sahadatan feltételeit, az iszlám és a hit pilléreit, a mosakodás és az imáról tudni valókat, az iszlám illemszabályait, a holttest mosdatását, a temetési ima elvégzését és más nagyon fontos dolgot.

 • Magyar

  PDF

 • Magyar
 • Magyar

  PDF

  Jézus Krisztus valódi üzenete

 • Magyar

  PDF

  Ez a könyv az életünk legfontosabb kérdésével foglalkozik: Istennel való kapcsolatunkkal, az Egyetlen Istennel, Aki teremtett minket, táplált minket és Akihez visszatérünk halálunk után. Ha helyes módon alakítjuk a Vele való kapcsolatunkat, elképzelhetetlen áldás vár ránk a Túlvilágon, amelynek ez a világ csak az előzetese. Azonban, ha nem így van, akkor tudnunk kell, hogy azokat, akik elutasítják megadni Uruk jogát: a szeretetet, hálát, engedelmességet és szolgálatot, bizonyosan hatalmas szörnyűség várja

 • Magyar

  PDF

  Egy pillantás az iszlám szépségére

 • Magyar

  PDF

  Ez a könyv segít abban hogy megismerjük az igazi iszlámot, azt a vallást amit Allah kinyilatkoztatott Mohamed Prófétának (Allah áldása és békéje legyen vele) és minden profétának ő előtte. Röviden bemutatja az iszlám és a hit pilléreit, az istenszolgálat fogalmát, az iszlám törvénykezés tulajdonságait és céljait és választ add néhány gyakori hamis vádra amelyeket az iszlám ellenségei a legminimálisabb tudományos vagy logikai érv nélkül állítanak.

 • Magyar

  PDF

  Ez a könyv tíz olyan Mohamed Profétával (Allah áldásai és békéje legyen vele) kapcsolatban feltett fontos kérdésre add választ bizonyítékokkal, amelyek gyakran felmerülnek a nem muszlimok gondolataikban. Beszélünk a feleségeiről, arról hogy hogyan terjedt az iszlám, ha ő írta-e a Koránt, a nők feltételezett elnyomásáról stb.

 • Magyar

  PDF

  ez a könyv a legjobbak közül való, ami segíthet azoknak az embereknek, akik valóban Isten igaz vallását keresik. Egy fiatalember igaz történetén alapszik, aki útját kereste az eszmék és a logika között, aközött, amit szüleitől tanult, és aközött, amiben valóban hitt. Egy csodálatos történet és élvezetes olvasmány.

 • Magyar

  PDF

  A Kegyes Korán értelmi és tartalmi fordítása magyar nyelvre

 • Magyar

  PDF

  Amit ez a könyvecske tartalmaz az, az iszlámmal kapcsolatos legfontosabb kérdések, az iszlám főpillérei, a hit pillérei, a vallás fokozatai és minden egyes fokozat alapja, az iszlám szépsége és szó van benne a bűnbánatról is. Az iszlám, mind a vallási, mind az evilági kérdésekkel foglalkozik – istenszolgálat és életmód, egy mindent magába foglaló és tökéletes Isteni Rendszer, amely rendeleteket tartalmaz az egyén és a társadalom minden szükségleteire.

 • Magyar

  PDF

  Nim A Szentháromság doktrínája összezavaró minden keresztény számára. Bár az író keresztény volt és hitt a Szentháromságban, mikor kutatást végzett e doktrína eredetét illetően, felfedezte legnagyobb csodálatára, hogy ez egy későbbi fejlemény volt, amelyet különböző keresztény írók és gondolkodók hoztak létre. Ebben a könyvben M. A. C. Cave felépíti a bizonyítékot, hogy a Szentháromság nem más, mint egy ember alkotta doktrína, és nem Isteni kinyilatkoztatás.

 • Magyar

  PDF

  Ez a könyvecske bizonyítékokkal alátámasztva rávilágít arra amit minden kereszténynek tudnia kellene saját „Szent Könyvéről”. Kik voltak valójában a szerzői? Miért van Bibliának több változata? Hányszor változtattak meg a szövegét és miért? Bibliai idézetekkel bemutat egy nagyon kicsi részét azoknak a különbségeknek és ellentmondásoknak a sorából, amelyek egy, a Magasztos Istentől ihletet Könyvben sosem lenének jelen.

 • Magyar

  PDF

  Ez az informatív könyv a bűn és a megbocsátás alapvető kérdéseivel foglalkozik a mai kereszténységben és az iszlámban elemző perspektívából.

 • Magyar

  PDF

  Isten fogalma a nagyobb vallásokban: Ez a kӧnyv egyike a legfontosabb kӧnyveknek amelyek Isten Létezéséről és Tulajdonságairól beszél, ugyanakkor bemutassa azt, hogy más vallások kӧvetői nem tisztelik megfelelően Allah-ot, bizonyos emberi tulajdonságokkal írván le Őt, és ez nem más mint istenkáromlás. Isten nemcsak egyedi tulajdonságokkal bír, hanem e tulajdonságok közül bármelyik elégséges ahhoz, hogy azonosítsuk Őt. Ez a kӧnyv elég fényt nyújt ahozz, hogy erejével útmutató legyen más vallások kӧvetőinek, messze tartva őket az efféle megbocsájthatatlan hibáktól, és hamis állításoktól. Ez a kӧnyv elég ahozz, hogy megmutassa az igazságot azoknak akik valójában keresik az igazi vallást a vallások kӧzӧtt.

Oldal : 2 - Feladó : 1