Fankaasoo

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Fankaasoo nig baa baligo lu la kuwo to kawandoo be jee bari moo lu fembaa be nyinarig woo la.

m` be soolrig i la miiro la le