FANKAASOO

FANKAASOO

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

FANKAASOO NIG BAA BALIGO LU LA KUWO TO KAWANDOO BE JEE BARI MOO LU FEMBAA BE NYINARIG WOO LA.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: