Fankaasoo

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Fankaasoo nig baa baligo lu la kuwo to kawandoo be jee bari moo lu fembaa be nyinarig woo la.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG
m` be soolrig i la miiro la le