Ala Kilibaayandoo Nafaa

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ala kilimbaayandoo a be koo kono ka nii tenkigo soto anig feg jamaa mig moo te woo lonna fo mig ye ala kilig yandoo nene.

londi mankutoo lu:

m` be soolrig i la miiro la le