ALA KILIBAAYANDOO NAFAA

ALA KILIBAAYANDOO NAFAA

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo:

Ka Amankuta

ALA KILIMBAAYANDOO A BE KOO KONO KA NII TENKIGO SOTO ANIG FEG JAMAA MIG MOO TE WOO LONNA FO MIG YE ALA KILIG YANDOO NENE.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: